Polypropylén

TIPPLEN je registrovaná obchodná značka pre izotaktické polypropylény vyrábané spoločnosťou MOL Petrolkémia Zrt., zatiaľ čo výrobky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sú registrované pod obchodnou značkou TATREN. Pre všetky vyrábané typy PP TIPPLEN a TATREN je charakteristická vysoká polymérna čistota a rovnomerná kvalita. Produktové portfólio zahŕňa homopolyméry, blokové kopolyméry, random kopolyméry a TPO produkty.

Široký diapazón typov a následný rozsah ich vlastností umožňujú použitie polypropylénu z MOL Petrolkémia Zrt. a SLOVNAFT, a.s. pre rôzne aplikácie:

 • Rúry (tuhé, flexibilné, tlakové, korugované atď.)
 • Príslušné fitingy
 • Extrudované ploché dosky, korugované dosky, profily
 • Extrudované dosky pre tepelné tvarovanie, kontajnery
 • Tuhé a flexibilné pásky
 • Monofilamenty, vlákna, striž, rezané a štiepané priadze, laná a motúzy
 • Netkané textílie (spunbond)
 • Predmety do domácnosti a hračky
 • Časti domácich spotrebičov, skrinky batérií
 • Predmety a časti elektrických, elektronických, textilných zariadení a automobilov
 • Vstrekované alebo vyfukované nádoby pre potraviny, kozmetiku, toaletné potreby, detergenty a farmaceutiká
 • Nádoby pre potraviny vyrábané vysokorýchlostným vstrekovaním
 • Transparentné liate a vyfukované ako aj biaxiálne orientované fólie
 • Nábytkárstvo (stoličky, zadné časti stoličiek, horné dosky stolov a pod.)

Väčšina typov polypropylénu TIPPLEN a TATREN vyhovuje podmienkam pre styk s požívatinami a sú v zhode s predpismi krajín Európskej únie (EÚ). Nakoľko niektoré európske krajiny uplatňujú reštriktívne opatrenia pre povolené migračné limity prísad v obalových materiáloch určených pre styk s požívatinami, odporúča sa zákazníkom kontaktovať zástupcov MOL Petrolkémia Zrt. pre získanie špeciálnych informácií.

Hlavné vlastnosti a aplikácie typov TIPPLEN a TATREN nájdete v dolu uvedených Technicko - informačných listoch (TDS), údaje o bezpečnosti produktov sú publikované iba v anglickom jazyku a to vo Vyhláseniach o zhode (DDS). Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) si viete stiahnuť tu.

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy