Nízkohustotný polyetylén

TIPOLEN je registrovaná obchodná značka pre Nízkohustotný polyetylén (LDPE) vyrábaný spoločnosťou MOL Petrolkémia Zrt. v meste Tiszaújváros, a produkty vyrábané spoločnosťou SLOVNAFT a.s. na Slovensku sa predávajú pod značkou BRALEN+.

TIPOLEN je vyrábaný vysokotlakovou polymerizáciou etylénu v BASF rúrkovom reaktore. Hustotný rozsah je 920 - 923 kg/m3.

BRALEN+ je vyrábaný vysokotlakovou polymerizáciou etylénu v rúrkovom reaktore novej výrobnej jednotky LDPE 4 v rozsahu hustôt 920-933 kg/m3.

Výborné fyzikálne a mechanické vlastnosti umožňujú široké použitie týchto polymérov. BRALEN+ a TIPOLEN sú dostupné v širokej palete typov pre všetky nasledovné technológie spracovania:

 • výroba fólii
 • vstrekovanie
 • extrúzia
 • vytlačovanie rúr a hadíc
 • vyfukovanie dutých predmetov

Väčšina typov polyetylénu TIPOLEN a BRALEN+ vyhovuje podmienkam pre styk s požívatinami a sú v zhode s predpismi krajín Európskej únie (EÚ). Nakoľko niektoré európske krajiny uplatňujú reštriktívne opatrenia pre povolené migračné limity prísad v obalových materiáloch určených pre styk s požívatinami, odporúča sa zákazníkom kontaktovať zástupcov MOL Petrolkémia Zrt. alebo SLOVNAFT, a.s. pre získanie špeciálnych informácií.

Hlavné vlastnosti a aplikácie typov TIPOLEN a BRALEN+ nájdete v dolu uvedených Technicko - informačných listoch (TDS), údaje o bezpečnosti produktov sú publikované iba v anglickom jazyku a to vo Vyhláseniach o zhode (DDS). Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) si viete stiahnuť tu.

 

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy