Stredne a vysokohustotný polyetylén (MDPE a HDPE)

Tipelin je registrovanou značkou strednehustotných a vysokohustotných polyetylénov vyrábaných spoločnosťou MOL Petrolkémia Zrt.

Stredne a vysokohustotné unimodálne (MDPE, HDPE) typy spoločnosti MOL Petrolkémia Zrt. sú vyrábané kontinuálnou suspenznou polymerizáciou za použitia nízkotlakového katalytického procesu v licencii Phillips Petroleum CO. Hustotný rozsah kopolymérov vyrábaných s 1-hexénom ako komonomérom je 934 – 961 kg/m3.

Bimodálne vysokohustotné typy TIPELINu sa vyrábajú procesom CX podľa licencie Mitsui (podobne ako niektoré typy unimodálneho poyletylénu). Táto suspenzná polymerizácia využíva vysokoaktívne katalyzátory a dvojreaktorový systém. (Rozsah hustôt kopolymérnych typov vyrábaných s 1-buténom ako komonomérom je 948-958 kg/m3.

Široký sortiment typov a starostlivý výber vlastností individuálnych typov umožňuje rôzne aplikácie:

 • fóliové typy pre vrecia na náročné aplikácie, priemyselné vrecia, odnosné nákupné tašky, vrecia na odpad, obalové fólie pre zdravotnícky tovar a potraviny;
 • vyfukovacie typy na výrobu plastových predmetov do domácnosti, fľaše a kanvy na potraviny vrátane oleja a koncentrátov nealko nápojov, obaly mliečnych výrobkov, veľkokapacitné sudy pre domácnosť alebo na priemyselné chemikálie, korugované rúry;
 • rúrové typy pre korugované a ochranné rúry, oplášťovanie oceľových rúr;
 • extrúzne typy pre vytlačovanie dosiek a pre fólie na tepelné tvarovanie;
 • typy na vstrekovanie výrobkov a obalov rôznej veľkosti pre domácnosti a priemysel;
 • typ na výrobu vlákien pre obaly na poľnohospodárske produkty (sieťové vrecia (rašlové), siete na fixáciu balov).

Väčšina typov polyetylénu TIPELIN vyhovuje podmienkam pre styk s požívatinami a sú v zhode s predpismi krajín Európskej únie (EÚ). Nakoľko niektoré európske krajiny uplatňujú reštriktívne opatrenia pre povolené migračné limity prísad v obalových materiáloch určených pre styk s požívatinami, odporúča sa zákazníkom kontaktovať zástupcov MOL Petrolkémia Zrt. pre získanie špeciálnych informácií.

Hlavné vlastnosti a aplikácie typov TIPELIN nájdete v dolu uvedených Technicko - informačných listoch (TDS), údaje o bezpečnosti produktov sú publikované iba v anglickom jazyku a to vo Vyhláseniach o zhode (DDS). Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) si viete stiahnuť tu.

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy