Aromáty

Aromáty

Aromatické produkty vrátane benzénu, toluénu, ortoxylénu a xylénu majú podobné vlastnosti. Sú bezfarebné, veľmi horľavé a toxické kvapaliny, každý s charakteristickým zápachom. Aromatické výrobky sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach hlavne ako rozpúšťadlá alebo suroviny pri výrobe mnohých výrobkov, ktoré sú v skutočnosti široko používané v každodennom živote. Aromatické produkty skupiny MOL sa môžu používať ako chemická surovina, medziprodukt alebo prísady. Použiteľnosť aromatických látok je široká od výroby polymérov, ako odmasťovacie činidlá až po rozpúšťadlá do farieb.

 

Aromatické produkty skupiny MOL:

Benzén

Benzén je dôležitá organická chemická zlúčenina, ktorá je prirodzenou zložkou ropy a je jednou zo základných petrochemických látok. Je to bezfarebná a veľmi horľavá tekutina so sladkou vôňou. Benzén je základnou chemickou surovinou pri výrobe rôznych medziproduktov, napr. plastov, syntetických vlákien, detergentov a rozpúšťadiel. Benzén je k dispozícií z dvoch rafinérií - Százhalombatta, Maďarsko a Bratislava, Slovenská republika. Dodávka je možná prostredníctvom autocisterien (do 24 ton/ cisternu) a železničných cisterien (do 55 t/ cisternu).

Toluén

Toluén je bezfarebná vo vode nerozpustná kvapalina s vôňou spojenou s riedidlami farieb. Toluén sa používa ako priemyselná surovina. Používa sa pri výrobe toluéndiizokyanátu (TDI) použitého ako surovina na výrobu polyuretánových pien. Toluén slúži tiež ako zložka do autobenzínu na zvýšenie oktánového čísla, ako aj rozpúšťadlo do farieb, do riedidiel farieb, do silikónových tesniacich materiálov, lepidiel a mnoho ďalších výrobkov. Toluén je k dispozícií z dvoch rafinérií - Százhalombatta, Maďarsko a Bratislava, Slovenská republika.
Dodávka je možná prostredníctvom autocisterien (do 24 ton/ cisternu) a železničných cisterien (do 55 t/ cisternu).

Xylén

Xylén je dôležitá petrochemická látka vznikajúca pri katalytickom reformovaní benzínu. Xylény sa vyrábajú hlavne ako súčasť aromatických látok BTX (benzén, toluén a xylény) extrahovaných z produktu katalytického reformovania známeho ako "reformát". Zmes je mierne mastná, bezfarebná kvapalina, ktorá sa bežne vyskytuje ako rozpúšťadlo. Pre dosiahnutie dlhšej doby sušenia náterov sa toluén ako rozpúšťadlo často nahrádza xylénmi. Xylén pôsobí ako odmasťovacie činidlo a používa sa v gumárenskom a kožiarskom priemysle, pri výrobe pesticídov, lepidiel, ako medziprodukt pri výrobe určitých polymérov, a v histologických laboratóriách.
Xylén je k dispozícií z dvoch rafinérií - Százhalombatta, Maďarsko a Bratislava, Slovenská republika.

Ortoxylén

Ortoxylén je druhý najväčší komerčný izomér xylénu vyrábaný v čistej forme.

Ortoxylén je kľúčovou zložkou pri výrobe anhydridu kyseliny ftalovej (PAN). Z ftalanhydridu sa vyrábajú zmäkčovadlá, používané do PVC. Používajú sa tiež na výrobu alkydových živíc a v náterových farbách ako rozpúšťadlo.

Ortoxylén je k dispozícií v dvoch rafinériach - Százhalombatta, Maďarsko a Bratislava, Slovenská republika. Dodávka je možná prostredníctvom autocisterien (do 24 ton/ cisternu) a železničných cisterien (do 55 t/ cisternu).

 

Prečo si vybrať aromáty skupiny MOL?

Skupina MOL vyrába aromatické uhľovodíky v dvoch rafinériach, v Százhalombatte v Maďarsku a v rafinérii v Bratislave, čo je pre odberateľov výhodné z pohľadu dodania. Používame vysoké bezpečnostné štandardy počas výrobného procesu, ako aj počas prepravy a poskytujeme nákladovo efektívne a ekologické výrobky. U aromátov xylén a toluén poskytuje skupina MOL v dvoch rafinériách kvalitu čistoty minimálne 99,7%.

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy