Anhydrid kyseliny maleínovej

Anhydrid kyseliny maleínovej

Anhydrid kyseliny maleínovej (MAN, 2,5-furan-dión) je anhydrid najjednoduchšej nenasýtenej kyseliny s dvomi karboxylovými skupinami. Je to biela, kryštalická látka s aromatickým zápachom, vysoko hygroskopická, ktorá je rozpustná vo vode za vzniku kyseliny maleínovej. Pri zahrievaní sublimuje. Je vhodná pre výrobcov polyesterových a polyalkidových živíc, výrobcov lakov, zmäkčovadiel, kopolymérov a mazív.

 

Ako si môžete objednať ANHYDRID KYSELINY MALEÍNOVEJ a aké sú možnosti dodania?

Skupina MOL vyrába anhydrid kyseliny maleínovej v rafinérii v Maďarsku (Százhalombatta). Tento produkt ponúkame v dvoch formách: roztavená alebo tuhá vo forme pastiliek. Roztavenú formu dodávame v autocisternách (izolovaných a vyhrievaných). Minimálny objem predaja je teda 1 autocisterna (približne 19 až 24 ton netto). Pastilky možno prepravovať buď železničnou alebo autocisternou. Minimálny objem predaja je 1 tona, čo sa rovná 1 palete. Palety sú balené v polyetylénových vreciach s hmotnosťou 25 kg na paletách, hmotnosť jednej palety je 1000 kg.

 

Prečo zvoliť maleínanhydrid od skupiny MOL?

Používame vysoké bezpečnostné štandardy počas výrobného procesu, ako aj počas prepravy a poskytujeme nákladovo efektívny a ekologický produkt.

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy