Alifatické uhľovodíky

Alifatické uhľovodíky

Alifatické uhľovodíky predstavujú segment nearomatických rozpúšťadiel v portfóliu Skupiny MOL. Skupina MOL ponúka tri typy alifatických rozpúšťadiel s rôznymi teplotami varu: Dunasol, n-hexán a lakový benzín. Alifatické uhľovodíky môžu byť použité niekoľkými spôsobmi, od čistenia olejom znečistených povrchov, až po extrakciu rôznych rastlinných olejov.

 

ALIFATICKÉ UHĽOVODÍKY SKUPINY MOL:

Dunasol

Dunasol je rozpúšťadlo s nízkym obsahom aromátov a síry. Skupina MOL ponúka tri typy rozpúšťadiel Dunasol s rastúcimi teplotami varu od 80°C do 220°C, čo umožňuje pokrytie rôznych priemyselných potrieb. V portfóliu skupiny MOL existujú tri typy výrobkov Dunasol s rôznymi bodmi varu: Dunasol 80/110, 150/200 a 180/220. Dunasol sa používa na výrobu lakov, farieb a voskových náterov, ako aj na čistenie olejom znečistených povrchov.

Dunasol je k dispozícií z rafinérie v Százhalombatte v Maďarsku a doručenie je možné pomocou autocisterien a železničných cisterien.

N-HEXÁN

N-hexán je C6 frakcia obsahujúca minimálne 55% n-hexánu, v zmesi s izo- a cykloparafínmi. Používa sa predovšetkým ako pomocné rozpúšťadlo v technológii výroby, ako je napr. polymerizácia olefínov katalyzovaných koordinačnými komplexnými zlúčeninami, ďalej ako farmaceutické rozpúšťadlo, pri extrakcii rôznych rastlinných olejov alebo v rôznych lepiacich zmesiach.
N-hexán je k dispozícií z rafinérie v Százhalombatte v Maďarsku a doručenie je možné pomocou autocisterien a železničných cisterien.

Lakový benzín

Lakový benzín 150/200 je nekorozívne rozpúšťadlo s miernym uhľovodíkovým zápachom a úzkym rozpätím teploty varu 150 – 200°C. Obsahuje parafíny, naftény a aromáty. Tento alifatický výrobok je široko používaný ako náter alebo čistiaci prostriedok v priemysle výroby farieb, atramentov, pri chemickom čistení a v gumárenskom priemysle.

Skupina MOL sa neustále usiluje o zlepšenie kvality lakového benzínu s cieľom dosiahnuť nižší obsah síry, užšie rozpätie teploty varu a prispôsobiť sa konkrétnym účelom ďalšej použiteľnosti.
Lakový benzín je k dispozícií v rafinérií Százhalombatta v Maďarsku a doručenie je možné pomocou autocisterien.

 

Prečo si vybrať alifatické rozpúšťadlá od skupiny MOL?

Skupina MOL uplatňuje vysoké bezpečnostné štandardy počas výrobného procesu, ako aj počas prepravy a poskytuje produkty ktoré sú nákladovo efektívne a šetrné k životnému prostrediu.

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy