Služby

Služby

Technická podpora

Dobré dodavateľsko-odberateľské vzťahy závisia od niekoľkých kľúčových faktorov a kvalita polymérov je určite jedným z nich. Zároveň však treba v tomto kontexte spomenúť aj výborný balík služieb poskytovaný zákazníkom. Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je tím polymérnych technikov nazývaných Technický servis, ktorý nepochybne zohráva dôležitú úlohu pri uspokojovaní potrieb našich zákazníkov.

Špecialisti Technického servisu polymérov sú situovaný na dvoch miestach – v Bratislave a v meste Tiszaújváros. Toto umiestnenie má výhodu, že sú blízko k samotnej výrobe a ostatným polymérnym odborníkom spoločnosti. Naši experti PP & PE však pôsobia aj "v teréne" a sú zodpovední za to, aby boli v priamom kontakte so spracovateľmi polymérov v celej Európe. Zaoberajú sa technickými problémami a problémami spojenými s našimi polymérmi, podieľajú sa na priemyselnom testovaní a spracovaní a prinášajú riešenia pre našich zákazníkov. Sledujú technické požiadavky našich zákazníkov, prispievajú k vývoju a inovácii nášho produktového portfólia v súlade s trhovými trendmi a stratégiami spoločnosti.

Práca a činnosť "terénnych" technikov by nemohla prebiehať hladko bez veľkej podpory ich kolegov vykonávajúcich administratívu a laborantov. Ďalšou kľúčovou aktivitou tímu Technického servisu je príprava technickej dokumentácie, poskytovanie technickej podpory na plastikárskych veľtrhoch, príprava článkov a prezentácií súvisiacich s produktovým portfóliom, školenia pre našich obchodných zástupcov atď.

Poskytunutie inovatívnych riešení pre Vašu spoločnosť dopytujte priamo od našich dynamických a mladistvých odborníkov, ktorí sú otvorení, flexibilní a motivovaní na neustály rozvoj:

 • SLOVNAFT, a.s.
  Vlčie hrdlo 1
  824 12 Bratislava
  Slovensko
  Telefón:
  + 421 2 5859 7250 
  + 421 2 5859 7257 
  E-mail: polymerservice@slovnaft.sk 

Logistika

 

Logistika SLOVNAFT organizuje prepravu polymérov a monomérov z miest Tiszaújváros a Bratislava do rôznych destinácií a to nasledujúcim spôsobom:

 • Cestnou prepravou
  • FTL (Full Truck Load, celokamiónové zásielky) –prepravuje tautliner nákladnými vozidlami
  • LTL (Less Than Truckload, menej ako celokamiónové zásielky)
  • Prepravou sypkých látok silocisternami
 • Intermodálna preprava
  • Námorná kontajnerová preprava (FTL – Full Truck Load, celovozové zásielky - v 20’ a 40’ kontajneroch)
  • Preprava kontajnermi na sypké látky (30’)
  • Krytými nákladnými vozňami prepravovanými železnicou
 • Preprava cisternovými vagónmi
 • LTL (Less Than Truckload, menej ako celokamiónové zásielky) námornou a leteckou prepravou


Skladovanie a manipulácia

Granulát je balený v PE-LD vreciach po 25 kilogramoch a dopravovaný na paletách fixovaných zmraštivou alebo strečovou fóliou s hmotnosťou 1375 kg. Medzi vrecami sa používa adhezívum s cieľom zamedziť ich kĺzaniu. Venujte tejto skutočnosti pozornosť pri snímaní vriec z paliet. Odporúčaný spôsob je zdvihnutie vreca bez otáčania. K dispozícii sú aj tepelne ošetrené drevené palety. Je tiež možná preprava v autocisternách alebo vo vlakových cisternách.

Pre získanie detailnejších informácií kontaktujte predajcov SLOVNAFT, a.s a MOL Petrolkémia Zrt. Keďže polyetylén je horľavý materiál, pri skladovaní sa musia dodržiavať všetky predpisy platné pre skladovacie priestory pre horľavé materiály. Ak je polymér skladovaný v podmienkach vysokej vlhkosti a meniacej sa teploty, môže dôjsť ku kondenzácii atmosférickej vlhkosti vo vnútri obalu. Ak sa tak stane, odporúča sa vysušenie granulátu pred jeho Použitím. Počas skladovania by nemal byť polyetylén vystavený vplyvu UV žiarenia a teplotám nad 40 °C. Výrobca neberie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym skladovaním.

Tiež by Vás mohlo zaujímať