Extrudované výrobky

Polyméry sa vyznačujú nízkou hmotnosťou, sú veľmi pevné a húževnaté a môžu byť spracované rôznymi spôsobmi, preto našli svoje uplatnenie v našom každodennom živote. Plasty sa nachádzajú takmer všade - v televíznych aparátoch, systémoch domáceho kina, mobilných telefónoch, ale aj vo vysávačoch a taktiež väčšina bytového zariadenia obsahuje polymérnu penu.  Podlahové krytiny, ako aj odevy pozostávajú zo zmesi syntetických vlákien.
Skupina MOL ponúka niekoľko typov LDPE (TIPOLEN), HDPE (TIPELIN) a PP (TIPPLEN, TATREN), ktoré sa používajú na výrobu spotrebiteľského tovaru, ako fólie, dosky a profily. Ďalšími možnými príkladmi sú výrobky  pre domácnosť - dosky na krájanie, výrobky pre domácich majstrov, korugované dosky používané v stavebníctve (strešná krytina, záhradný dom), obkladový a tesniaci materiál atď.