Motorový priestor pod kapotou

Pre diely používané pod kapotou je dôležitá tepelná stabilita a vynikajúca chemická odolnosť. Hlavnými aplikáciami sú vstrekované časti krytov na batérie, vstrekované alebo vyfukované nádrže na kvapaliny (ostrekovače skiel, nádrže na brzdový olej, palivová nádrž atď), korugované rúry používané na ochranu káblov, vetracie rúry atď.