Segmenty

Poľnohospodárstvo - Extrudované výrobky, rúry

Plasty používané v rôznych odvetviach poľnohospodárstva sú často označované ako "ag plasty". Ide o fólie na dezinfekciu pôdy, zavlažovacie odkvapové pásky/hadice, zakoreňovače, silážne vaky, avšak tento termín sa najčastejšie používa na opis všetkých druhov plastov používaných na pokrytie rastlín a pôdy. Takéto pokrytia sú zastúpené od plastových mulčovacích fólií, pokrytia riadkov, vysokých a nízkych fóliových tunelov až po fóliovníky. Väčšina pestovateľov používa polyetylénovú (PE) fóliu, pretože je cenovo dostupná, flexibilná a ľahko sa s ňou manipuluje. Vyrábajú sa v rôznych hrúbkach z nízkohustotného (LDPE) a lineárneho nízkohustotného (LLDPE) polyetylénu. Vlastnosti fólií sa môžu modifikovať pridaním určitých prísad, ktoré sú prospešné pri pestovaní rastlín, ako napríklad znížená strata vody v pôde, udržanie pôdy v chladnom alebo teplom stave, ochrana pred hmyzom, zníženie škodlivého UV žiarenia, zabránenie rastu burín, clonenie pred  infračerveným žiarením, zníženie odkvapkávania a zarosovania  a fluorescencia. Okrem fólií a vytlačovaných aplikácií sú bežné aj vlákna a vstrekované plastové výrobky najmä pre záhradníctvo.

Aplikácia konečného produktu Typ Modalita/Typ Názov produktu Index toku taveniny (ITT)
g/10 min*
Hustota
kg/m3, (23°C)
Technické údaje (TIL) Vyhlásenie o zhode (DDS)
zavlažovacie hadice HDPE bimodal TIPELIN 7700M 0.06 948 TDS DDS
podlahové dosky HDPE bimodal TIPELIN 7111S 0.12 949 TDS DDS
odkvapové rúry, rúry na rozvod pitnej vody, odkvap PP TIPPLEN H 880 0.30 900 TDS DDS
odkvapové rúry, flexibilný odkvap PP TIPPLEN R 780 0.50 900 TDS DDS
odkvapové rúry, flexibilný odkvap PP TIPPLEN R 785 0.50 900 TDS DDS
odkvapové rúry, rúry na rozvod pitnej vody, odkvap PP TIPPLEN K 850 0.23 900 TDS DDS
odkvapové rúry, rúry na rozvod pitnej vody, odkvap, armatúry, výstelkové fólie do síl PP TIPPLEN K 880 0.35 900 TDS DDS
odkvapové rúry, armatúry, výstelkové fólie do síl PP TIPPLEN K 793 0.70 900 TDS DDS
odkvapové rúry, armatúry, výstelkové fólie do síl PP TIPPLEN K 691 1.3 900 TDS DDS
odkvapkávacie rúry, flexibilný odkvap, armatúry, výstelkové fólie do síl PP TIPPLEN K 693 2.0 900 TDS DDS
flexibilný odkvap, výstelkové fólie do síl PP TIPPLEN K 695 2.0 900 TDS DDS
armatúry PP TIPPLEN K 597 4.0 900 TDS DDS
armatúry PP TIPPLEN K 499 6.5 900 TDS DDS
* g/10 min (LDPE a HDPE 190 °C / 2,16 kg; PP 230 °C / 2,16 kg) 

Tiež by Vás mohlo zaujímať