Segmenty

Farmaceutický priemysel - Vyfukované výrobky

Moderné zdravotníctvo by sa nezaobišlo bez plastových lekárskych výrobkov ako sú jednorázové injekčné striekačky, intravenózne krvné vaky, srdcové chlopne atď. Plastové obaly sú vďaka svojim výnimočným bariérovým vlastnostiam, nízkej hmotnosti, nízkej nákladovosti, životnosti, transparentnosti a kompatibility s inými materiálmi obzvlášť vhodné pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické balenie je definované ako súbor rôznych komponentov, ktoré ochrňujú farmaceutický výrobok počas jeho výroby až po konečné použitie. Primárne balenie je v priamom kontakte s účinnou látkou. Bežné aplikácie zahŕňajú blistrové balenia, vrecká na tekutiny, vačky, fľašky, liekovky a ampulky. Sekundárne balenie zahŕňa časti zdravotníckych prístrojov a časti balenia, ktorá nie je v priamom kontakte s baleným liekom alebo tekutinou. Zdravotnícke prístroje sú nástroje, aparatúry, náradia, stroje, pomôcky, implantáty alebo reagencie in vitro, alebo iné podobné, či príbuzné predmety, ktoré zahrňujú komponenty určené na použitie pri diagnostikovaní ochorenia alebo iných chorobných stavov, pri liečbe, zmierňovaní, ošetrení alebo prevencii choroby u ľudí a zvierat, alebo ktoré môžu ovplyvniť organizmus ako aj akúkoľvek funkciu ľudského tela či zvierat. Patria sem napríklad striekačky, katétre, krytky a chrániče ihiel, inhalátory, filtračné krytky, filtre pre umelé obličky a systémy na odber krvi.

Aplikácia konečného produktu Typ Modalita/Typ Product name Index toku taveniny (ITT)
g/10 min*
Hustota
kg/m3, (23°C)
Malé fľaše na vitamíny HDPE bimodal TIPELIN 6000B 0.30 958
* g/10 min (LDPE a HDPE 190 °C / 2,16 kg; PP 230 °C / 2,16 kg) 

Tiež by Vás mohlo zaujímať