Segmenty

Spotrebný tovar - Vstrekované výrobky

Polyméry sa vyznačujú nízkou hmotnosťou, sú veľmi pevné a húževnaté a môžu byť spracované rôznymi spôsobmi, preto našli svoje uplatnenie v našom každodennom živote. Skupina MOL ponúka niekoľko typov LDPE (TIPOLEN), HDPE (TIPELIN) a PP (TIPPLEN, TATREN), ktoré sa používajú na výrobu rôznych vstrekovaných výrobkov ako napr. časti domácich potrieb, skladovacie krabice, regále, skrinky, príbory, výrobky pre domácich majstrov atď. 

Aplikácia konečného produktu Typ Modalita/Typ Product name Index toku taveniny (ITT)
g/10 min*
Hustota
kg/m3, (23°C)
Diely nábytku PP PP homo TATREN HG 10 07 10 900
PP PP homo TATREN HT 25 11 25 900
PP PP homo TATREN HT 3 06 3.0 900
PP PP impact copo TATREN IM 100 85 100 900
PP PP impact copo TATREN IM 22 63 22 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 6 56 6.0 900
PP PP impact copo TATREN IM 75 81 75 900
PP PP random copo TATREN RM 45 55 CLEAR 45 900
PP PP homo TIPPLEN H 681 F 1.7 900
PP PP homo TIPPLEN H 781 F 0.30 900
PP PP homo TIPPLEN H 880 0.30 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 295 A 20 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 499 6.5 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 597 4.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 850 0.23 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 880 0.35 900
Hračky PP PP homo TATREN HG 10 07 10 900
PP PP homo TATREN HM 50 46 50 900
PP PP impact copo TATREN IM 12 59 12 900
PP PP impact copo TATREN IM 22 63 22 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 55 80 55 900
HDPE unimodal TIPELIN 1100J 8.0 961
HDPE unimodal TIPELIN 1108J 8.0 961
LDPE TIPOLEN FC 243-51 2.0 922
LDPE TIPOLEN FC 243-55 2.0 922
LDPE TIPOLEN MF 243-51 20 922
PP PP homo TIPPLEN H 145 F 29 900
PP PP homo TIPPLEN H 781 F 0.30 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 948 45 900
PP PP random copo TIPPLEN R 359 12 900
Krabice, prepravky, kontajnery PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 6 56 6.0 900
HDPE unimodal TIPELIN 1100J 8.0 961
HDPE unimodal TIPELIN 1108J 8.0 961
PP PP impact copo TIPPLEN K 295 A 20 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 499 6.5 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 948 45 900
PP PP random copo TIPPLEN R 1059 A 84 900
PP PP random copo TIPPLEN R 959 A 45 900
Kuchynské potreby PP PP homo TATREN HM 50 46 50 900
PP PP impact copo TATREN IM 12 59 12 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP homo TIPPLEN H 145 F 29 900
PP PP homo TIPPLEN H 649 FH 2.5 900
PP PP homo TIPPLEN H 659 F 1.7 900
PP PP homo TIPPLEN H 681 F 1.7 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 597 4.0 900
PP PP random copo TIPPLEN R 660 2.0 900
Priemyselné predmety PP PP homo TATREN HG 10 07 10 900
PP PP homo TATREN HM 50 46 50 900
PP PP homo TATREN HT 25 11 25 900
PP PP homo TATREN HT 3 06 3.0 900
PP PP impact copo TATREN IM 100 85 100 900
PP PP impact copo TATREN IM 12 59 12 900
PP PP impact copo TATREN IM 22 63 22 900
PP PP impact copo TATREN IM 25 75 25 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 75 81 75 900
PP PP random copo TATREN RM 85 82 CLEAR 85 900
HDPE unimodal TIPELIN 1100J 8.0 961
HDPE unimodal TIPELIN 1108J 8.0 961
HDPE bimodal TIPELIN 3110J 2.0 952
HDPE unimodal TIPELIN FB 472-02 0.69 947
LDPE TIPOLEN EE 243-51 7.0 922
LDPE TIPOLEN EE 245-51 7.0 922
LDPE TIPOLEN FC 243-51 2.0 922
LDPE TIPOLEN FC 243-55 2.0 922
LDPE TIPOLEN MF 243-51 20 922
PP PP homo TIPPLEN H 483 F 6.5 900
PP PP homo TIPPLEN H 543 F 4.0 900
PP PP homo TIPPLEN H 681 F 1.7 900
PP PP homo TIPPLEN H 880 0.30 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 295 A 20 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 597 4.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 850 0.23 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 880 0.35 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 948 45 900
PP PP random copo TIPPLEN R 1059 A 84 900
PP PP random copo TIPPLEN R 780 0.50 900
PP PP random copo TIPPLEN R 959 A 45 900
Priemyselné predmety (vreteno pre cievky) PP PP homo TIPPLEN H 781 F 0.30 900
Spotrebiče PP PP homo TATREN HG 10 07 10 900
PP PP homo TATREN HM 50 46 50 900
PP PP homo TATREN HT 25 11 25 900
PP PP homo TATREN HT 3 06 3.0 900
PP PP impact copo TATREN IM 12 59 12 900
PP PP impact copo TATREN IM 25 75 25 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 55 80 55 900
PP PP impact copo TATREN IM 6 56 6.0 900
PP PP impact copo TATREN IM 75 81 75 900
LDPE TIPOLEN FC 243-51 2.0 922
LDPE TIPOLEN FD 243-51 4.0 922
LDPE TIPOLEN FD 243-55 4.0 922
LDPE TIPOLEN MF 243-51 20 922
PP PP homo TIPPLEN H 543 F 4.0 900
PP PP homo TIPPLEN H 681 F 1.7 900
PP PP homo TIPPLEN H 781 F 0.30 900
PP PP homo TIPPLEN H 880 0.30 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 499 6.5 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 597 4.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 691 1.3 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 693 2.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 793 0.70 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 880 0.35 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 948 45 900
PP PP random copo TIPPLEN R 1059 A 84 900
PP PP random copo TIPPLEN R 959 A 45 900
Stredne veľké kontajnery PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 597 4.0 900
Strojové zariadenia PP PP impact copo TATREN IM 22 63 22 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 199 30 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 295 A 20 900
Tenkostenné kuchynské kontajnery PP PP impact copo TATREN IM 100 85 100 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 55 80 55 900
PP PP impact copo TATREN IM 75 81 75 900
PP PP random copo TATREN RM 45 55 CLEAR 45 900
PP PP random copo TATREN RM 85 82 CLEAR 85 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 948 45 900
PP PP random copo TIPPLEN R 1059 A 84 900
PP PP random copo TIPPLEN R 359 12 900
PP PP random copo TIPPLEN R 959 A 45 900
Tenkostenné obalové kontajnery PP PP homo TATREN HM 50 46 50 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP homo TIPPLEN H 145 F 29 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 199 30 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 295 A 20 900
PP PP random copo TIPPLEN R 1059 A 84 900
Tovar pre domácnosť PP PP homo TATREN HM 50 46 50 900
PP PP homo TATREN HT 3 06 3.0 900
PP PP impact copo TATREN IM 100 85 100 900
PP PP impact copo TATREN IM 12 59 12 900
PP PP impact copo TATREN IM 22 63 22 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 55 80 55 900
PP PP impact copo TATREN IM 6 56 6.0 900
PP PP impact copo TATREN IM 75 81 75 900
PP PP random copo TATREN RM 45 55 CLEAR 45 900
PP PP random copo TATREN RM 85 82 CLEAR 85 900
HDPE unimodal TIPELIN 1100J 8.0 961
PP PP homo TIPPLEN H 145 F 29 900
PP PP homo TIPPLEN H 543 F 4.0 900
PP PP homo TIPPLEN H 659 F 1.7 900
PP PP homo TIPPLEN H 681 F 1.7 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 499 6.5 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 597 4.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 691 1.3 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 693 2.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 695 2.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 793 0.70 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 948 45 900
PP PP random copo TIPPLEN R 1059 A 84 900
PP PP random copo TIPPLEN R 359 12 900
PP PP random copo TIPPLEN R 660 2.0 900
PP PP random copo TIPPLEN R 959 A 45 900
Veľké kontajnery PP PP impact copo TIPPLEN K 691 1.3 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 693 2.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 695 2.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 793 0.70 900
Výrobky na šport a voľný čas PP PP impact copo TATREN IM 12 59 12 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 6 56 6.0 900
PP PP random copo TATREN RM 45 55 CLEAR 45 900
HDPE unimodal TIPELIN FB 472-02 0.69 947
LDPE TIPOLEN EE 245-51 7.0 922
LDPE TIPOLEN FC 243-55 2.0 922
LDPE TIPOLEN MF 243-51 20 922
PP PP homo TIPPLEN H 543 F 4.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 597 4.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 793 0.70 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 948 45 900
PP PP random copo TIPPLEN R 359 12 900
PP PP random copo TIPPLEN R 660 2.0 900
PP PP random copo TIPPLEN R 959 A 45 900
Výrobky pre domácnosť PP PP homo TIPPLEN H 659 F 1.7 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 199 30 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 295 A 20 900
Záhradný nábytok PP PP impact copo TATREN IM 12 59 12 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
fólie na rôznoúčelové použitie, bublinkové fólie, napenené dosky LDPE TIPOLEN MF 243-51 20 922
Časti domácich spotrebičov PP PP homo TATREN HG 10 07 10 900
PP PP homo TATREN HT 25 11 25 900
PP PP impact copo TATREN IM 15 79 15 900
PP PP impact copo TATREN IM 25 75 25 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
LDPE TIPOLEN EE 243-51 7.0 922
LDPE TIPOLEN FD 243-51 4.0 922
LDPE TIPOLEN FD 243-55 4.0 922
Časti kuchynských spotrebičov PP PP homo TATREN HG 10 07 10 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
LDPE TIPOLEN MF 243-51 20 922
PP PP homo TIPPLEN H 583 F 4.2 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 295 A 20 900
* g/10 min (LDPE a HDPE 190 °C / 2,16 kg; PP 230 °C / 2,16 kg) 

Tiež by Vás mohlo zaujímať