Segmenty

Automobilový priemysel - Interiér vozidla

Všetky plastové komponenty interiéru sú vyrobené z polymérov s nízkymi C-emisiami. Podstatné sú však aj ich vynikajúce organoleptické vlastnosti ako odolnosť voči zahmlievaniu. Polyméry používané na výrobu viditeľných častí vozidiel musia mať vysokú odolnosť voči poškrabaniu a odolnosť voči chemikáliám, zatiaľ čo v prípade neviditeľných častí je kľúčovou vlastnosťou vynikajúca tuhosť.

Aplikácia konečného produktu Typ Modalita/Typ Názov produktu Index toku taveniny (ITT)
g/10 min*
Hustota
kg/m3, (23°C)
Technické údaje (TIL) Vyhlásenie o zhode (DDS)
napenené dosky LDPE TIPOLEN FC 243-51 2.0 922 TDS DDS
napenené dosky LDPE BRALEN+ FB 2-16 2.0 923 TDS DDS
napenené dosky LDPE TIPOLEN FD 243-55 4.0 922 TDS DDS
fólie na ochranu povrchov, napenené dosky LDPE BRALEN+ FB 4-52 4.0 924 TDS DDS
základný polymér na kompaundáciu PP TIPPLEN H 681 F 1.7 900 TDS DDS
vlákna a filamenty PP TATREN HT 3 06 3.0 900 TDS DDS
základný polymér na kompaundáciu PP TATREN HF 3 22 3.0 900 TDS DDS
vstrekované súčasti PP TIPPLEN H 543 F 4.0 900 TDS DDS
základný polymér na kompaundáciu PP TIPPLEN H 483 F 6.5 900 TDS DDS
zosietené polyolefínové peny s uzavretými bunkami (pod prístrojovou doskou, výplň dverí) PP TATREN HG 10 07 10 900 TDS DDS
skrinky na časti elektronických zariadení PP TATREN HT 25 11 25 900 TDS DDS
základný polymér na kompaundáciu PP TIPPLEN H 145 F 29 900 TDS DDS
napenené dosky PP TIPPLEN R 780 0.50 900 TDS DDS
extrudované súčasti PP TIPPLEN K 880 0.35 900 TDS DDS
vstrekované súčasti PP TIPPLEN K 499 6.5 900 TDS DDS
vnútorná výbava automobilu PP TATREN IM 12 59 12 900 TDS DDS
základný polymér na kompaundáciu, prístrojové dosky PP TATREN TPO 12 76 12 900 TDS DDS
vstrekované súčasti PP TIPPLEN K 395 A 13 900 TDS DDS
základný polymér na kompaundáciu, prístrojové dosky PP TATREN TPO 20 77 20 900 TDS DDS
skrinky na časti elektronických zariadení PP TATREN IM 22 63 22 900 TDS DDS
základný polymér na kompaundáciu PP TATREN IM 25 75 25 900 TDS DDS
kompaundácia so skleným vláknom, výplň dverí, výplň dverí PP TIPPLEN K 948 45 900 TDS DDS
LFT, izolácia zvuku PP TATREN IM 55 80 55 900 TDS DDS
LFT, izolácia zvuku PP TATREN IM 75 81 75 900 TDS DDS
LFT, izolácia zvuku PP TATREN IM 100 85 100 900 TDS DDS
* g/10 min (LDPE a HDPE 190 °C / 2,16 kg; PP 230 °C / 2,16 kg) 

Tiež by Vás mohlo zaujímať