Segmenty

Automobilový priemysel - Interiér

Všetky plastové komponenty interiéru sú vyrobené z polymérov s nízkymi C-emisiami. Podstatné sú však aj ich vynikajúce organoleptické vlastnosti ako odolnosť voči zahmlievaniu. Polyméry používané na výrobu viditeľných častí vozidiel musia mať vysokú odolnosť voči poškrabaniu a odolnosť voči chemikáliám, zatiaľ čo v prípade neviditeľných častí je kľúčovou vlastnosťou vynikajúca tuhosť.

Aplikácia konečného produktu Typ Modalita/Typ Product name Index toku taveniny (ITT)
g/10 min*
Hustota
kg/m3, (23°C)
Extrudované diely PP PP impact copo TIPPLEN K 850 0.23 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 880 0.35 900
Krabice pre elektronické súčiastky PP PP homo TATREN HT 25 11 25 900
PP PP impact copo TATREN IM 22 63 22 900
Penové dosky LDPE BRALEN+ FB 2-16 2.0 923
LDPE BRALEN+ FB 4-31 4.0 923
LDPE BRALEN+ FB 4-52 4.0 923
LDPE TIPOLEN FC 243-51 2.0 922
LDPE TIPOLEN FD 243-55 4.0 922
PP PP random copo TIPPLEN R 780 0.50 900
Vnútorné neviditeľné časti PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 6 56 6.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 691 1.3 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 793 0.70 900
Vnútorné viditeľné časti PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 597 4.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 693 2.0 900
Vstrekované diely PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP homo TIPPLEN H 543 F 4.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 499 6.5 900
Vybavenie pre interiér PP PP impact copo TATREN IM 12 59 12 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
Zvuková izolácia PP PP impact copo TATREN IM 100 85 100 900
PP PP impact copo TATREN IM 55 80 55 900
PP PP impact copo TATREN IM 75 81 75 900
Základný polymér na kompaunding PP PP homo TATREN HF 3 22 3.0 900
PP PP impact copo TATREN IM 25 75 25 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN TPO 12 76 12 900
PP PP impact copo TATREN TPO 20 77 20 900
PP PP homo TIPPLEN H 145 F 29 900
PP PP homo TIPPLEN H 483 F 6.5 900
PP PP homo TIPPLEN H 681 F 1.7 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 948 45 900
* g/10 min (LDPE a HDPE 190 °C / 2,16 kg; PP 230 °C / 2,16 kg) 

Tiež by Vás mohlo zaujímať