Segmenty

Automobilový priemysel - Motorový priestor pod kapotou

Pre diely používané pod kapotou je dôležitá tepelná stabilita a vynikajúca chemická odolnosť. Hlavnými aplikáciami sú vstrekované časti krytov na batérie, vstrekované alebo vyfukované nádrže na kvapaliny (ostrekovače skiel, nádrže na brzdový olej, palivová nádrž atď), korugované rúry používané na ochranu káblov, vetracie rúry atď.

Aplikácia konečného produktu Typ Modalita/Typ Product name Index toku taveniny (ITT)
g/10 min*
Hustota
kg/m3, (23°C)
Extrudované diely PP PP impact copo TIPPLEN K 850 0.23 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 880 0.35 900
Korugované rúry LDPE BRALEN+ FA 03-01 0.25 920
HDPE bimodal TIPELIN 6000B 0.30 958
HDPE bimodal TIPELIN 6010B 0.30 958
HDPE bimodal TIPELIN 6300B 0.30 954
HDPE bimodal TIPELIN 7111S 0.12 949
HDPE bimodal TIPELIN 7700M 0.06 948
HDPE unimodal TIPELIN BB 620-17 0.65 962
HDPE unimodal TIPELIN BS 501-17 0.18 950
HDPE unimodal TIPELIN FA 381-10 0.28 938
HDPE unimodal TIPELIN FS 340-03 0.17 935
HDPE unimodal TIPELIN FS 383-03 0.18 938
HDPE unimodal TIPELIN FS 471-02 0.18 946
LDPE TIPOLEN FB 243-51 0.80 921
LDPE TIPOLEN FB 243-55 0.80 922
PP PP homo TIPPLEN H 781 F 0.30 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 499 6.5 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 691 1.3 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 691 1.3 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 693 2.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 693 2.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 793 0.70 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 793 0.70 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 850 0.23 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 880 0.35 900
PP PP random copo TIPPLEN R 660 2.0 900
Nádrže (chladenie, odplyňovanie) PP PP homo TIPPLEN H 781 F 0.30 900
PP PP homo TIPPLEN H 880 0.30 900
Nádrže na kvapaliny (ostrekovače, špeciálne prísady atď.) PP PP impact copo TATREN IM 6 56 6.0 900
HDPE bimodal TIPELIN 6000B 0.30 958
HDPE unimodal TIPELIN BS 501-17 0.18 950
Ochranné rúry HDPE bimodal TIPELIN 6000B 0.30 958
HDPE bimodal TIPELIN 7300B 0.10 954
HDPE bimodal TIPELIN 7700M 0.06 948
HDPE unimodal TIPELIN BA 550-13 0.35 954
HDPE unimodal TIPELIN BS 520-14 0.10 952
Pod kapotou vozidla PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 880 0.35 900
Puzdrá na batérie PP PP impact copo TATREN IM 6 56 6.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 499 6.5 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 597 4.0 900
Technické produkty pre veľkú záťaž PP PP impact copo TATREN IM 15 79 15 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
Vrchnáky a uzávery HDPE unimodal TIPELIN 1100J 8.0 961
LDPE TIPOLEN MF 243-51 20 922
Vstrekované diely PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP impact copo TATREN IM 45 54 45 900
PP PP homo TIPPLEN H 543 F 4.0 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 395 A 13 900
PP PP impact copo TIPPLEN K 499 6.5 900
Vzduchovody HDPE bimodal TIPELIN 6000B 0.30 958
HDPE bimodal TIPELIN 6010B 0.30 958
HDPE bimodal TIPELIN 6300B 0.30 954
HDPE bimodal TIPELIN 7300B 0.10 954
HDPE unimodal TIPELIN BA 550-13 0.35 954
HDPE unimodal TIPELIN BS 520-14 0.10 952
* g/10 min (LDPE a HDPE 190 °C / 2,16 kg; PP 230 °C / 2,16 kg) 

Tiež by Vás mohlo zaujímať