Segmenty

Automobilový priemysel - Motorový priestor pod kapotou

Pre diely používané pod kapotou je dôležitá tepelná stabilita a vynikajúca chemická odolnosť. Hlavnými aplikáciami sú vstrekované časti krytov na batérie, vstrekované alebo vyfukované nádrže na kvapaliny (ostrekovače skiel, nádrže na brzdový olej, palivová nádrž atď), korugované rúry používané na ochranu káblov, vetracie rúry atď.

Aplikácia konečného produktu Typ Modalita/Typ Product name Index toku taveniny (ITT)
g/10 min*
Hustota
kg/m3, (23°C)
Extrudované diely PP TIPPLEN K 850 0.230 900
PP TIPPLEN K 880 0.350 900
Korugované rúry LDPE BRALEN+ FA 03-01 0.250 920
HDPE bimodal TIPELIN 6000B 0.300 958
HDPE bimodal TIPELIN 6010B 0.300 958
HDPE bimodal TIPELIN 6300B 0.300 954
HDPE bimodal TIPELIN 7111S 0.120 949
HDPE bimodal TIPELIN 7700M 0.060 948
HDPE unimodal TIPELIN BB 620-17 0.650 962
HDPE unimodal TIPELIN BS 501-17 0.180 950
HDPE unimodal TIPELIN FA 381-10 0.280 938
HDPE unimodal TIPELIN FS 340-03 0.170 935
HDPE unimodal TIPELIN FS 383-03 0.180 938
HDPE unimodal TIPELIN FS 471-02 0.180 946
LDPE TIPOLEN FB 243-51 0.800 921
LDPE TIPOLEN FB 243-55 0.800 922
PP TIPPLEN H 781 F 0.700 900
PP TIPPLEN K 499 6.5 900
PP TIPPLEN K 691 1.3 900
PP TIPPLEN K 691 1.3 900
PP TIPPLEN K 693 2.0 900
PP TIPPLEN K 693 2.0 900
PP TIPPLEN K 793 0.700 900
PP TIPPLEN K 793 0.700 900
PP TIPPLEN K 850 0.230 900
PP TIPPLEN K 880 0.350 900
PP TIPPLEN R 660 2.0 900
Nádrže (chladenie, odplyňovanie) PP TIPPLEN H 781 F 0.700 900
PP TIPPLEN H 880 0.300 900
Nádrže na kvapaliny (ostrekovače, špeciálne prísady atď.) PP TATREN IM 6 56 6.0 900
HDPE bimodal TIPELIN 6000B 0.300 958
HDPE unimodal TIPELIN BS 501-17 0.180 950
Ochranné rúry HDPE bimodal TIPELIN 6000B 0.300 958
HDPE bimodal TIPELIN 7300B 0.100 954
HDPE bimodal TIPELIN 7700M 0.060 948
HDPE unimodal TIPELIN BA 550-13 0.350 954
HDPE unimodal TIPELIN BS 520-14 0.100 952
Pod kapotou vozidla PP TIPPLEN K 880 0.350 900
Puzdrá na batérie PP TATREN IM 6 56 6.0 900
PP TIPPLEN K 499 6.5 900
PP TIPPLEN K 597 4.0 900
Technické produkty pre veľkú záťaž PP PP impact copo TATREN IM 15 79 15 900
Vrchnáky a uzávery HDPE unimodal TIPELIN 1100J 8.0 961
LDPE TIPOLEN MF 243-51 20 922
Vstrekované diely PP TIPPLEN H 543 F 4.0 900
PP TIPPLEN K 395 A 13 900
PP TIPPLEN K 395 A 13 900
PP TIPPLEN K 499 6.5 900
Vzduchovody HDPE bimodal TIPELIN 6000B 0.300 958
HDPE bimodal TIPELIN 6010B 0.300 958
HDPE bimodal TIPELIN 6300B 0.300 954
HDPE bimodal TIPELIN 7300B 0.100 954
HDPE unimodal TIPELIN BA 550-13 0.350 954
HDPE unimodal TIPELIN BS 520-14 0.100 952
* g/10 min (LDPE a HDPE 190 °C / 2,16 kg; PP 230 °C / 2,16 kg) 

Tiež by Vás mohlo zaujímať