Segmenty

Automobilový priemysel - Časti pod kapotou

Pre diely používané pod kapotou je dôležitá tepelná stabilita a vynikajúca chemická odolnosť. Hlavnými aplikáciami sú vstrekované časti krytov na batérie, vstrekované alebo vyfukované nádrže na kvapaliny (ostrekovače skiel, nádrže na brzdový olej, palivová nádrž atď), korugované rúry používané na ochranu káblov, vetracie rúry atď.

Aplikácia konečného produktu Typ Modalita/Typ Názov produktu Index toku taveniny (ITT)
g/10 min*
Hustota
kg/m3, (23°C)
Technické údaje (TIL) Vyhlásenie o zhode (DDS)
základný polymér na kompaundáciu LDPE BRALEN+ FA 03-01 0.25 920 TDS DDS
základný polymér na kompaundáciu LDPE BRALEN+ FB 03-02 0.30 923 TDS DDS
základný polymér na kompaundáciu LDPE BRALEN+ FB 08-12 0.80 924 TDS DDS
ochranné rúry, vzduchové potrubia HDPE unimodal TIPELIN BS 520-14 0.10 952 TDS DDS
ochranné rúry, vzduchové potrubia HDPE bimodal TIPELIN 7300B 0.10 954 TDS DDS
ochranné rúry, vzduchové potrubia HDPE bimodal TIPELIN 6000B 0.30 958 TDS DDS
vzduchové potrubia HDPE bimodal TIPELIN 6010B 0.30 958 TDS DDS
vzduchové potrubia HDPE bimodal TIPELIN 6300B 0.30 954 TDS DDS
ochranné rúry, vzduchové potrubia HDPE unimodal TIPELIN BA 550-13 0.35 954 TDS DDS
vrchnáky HDPE unimodal TIPELIN 1100J 8.0 961 TDS DDS
odplyňovacie nádrže, nádržka na chladiacu kvapalinu PP TIPPLEN H 880 0.30 900 TDS DDS
odplyňovacie nádrže, nádržka na chladiacu kvapalinu PP TIPPLEN H 781 F 0.70 900 TDS DDS
vytlačované a vstrekované súčasti, korugované rúry PP TIPPLEN R 660 2.0 900 TDS DDS
extrudované súčasti PP TIPPLEN K 850 0.23 900 TDS DDS
korugované rúry na káble PP TIPPLEN K 793 0.70 900 TDS DDS
korugované rúry na káble PP TIPPLEN K 691 1.3 900 TDS DDS
korugované rúry na káble PP TIPPLEN K 693 2.0 900 TDS DDS
skrinka autobatérií PP TIPPLEN K 597 4.0 900 TDS DDS
skrinka autobatérií PP TATREN IM 6 56 6.0 900 TDS DDS
skrinka autobatérií PP TIPPLEN K 499 6.5 900 TDS DDS
vstrekované súčasti, vrchnáky PP TIPPLEN K 395 A 13 900 TDS DDS
* g/10 min (LDPE a HDPE 190 °C / 2,16 kg; PP 230 °C / 2,16 kg) 

Tiež by Vás mohlo zaujímať