Polyméry výrobkyPodrobné vyhľadávanie produktov

 - 
 - 

LDPE

Nízkohustotný polyetylén

TIPOLEN je registrovaná obchodná značka pre Nízkohustotný polyetylén (LDPE) vyrábaný spoločnosťou MOL Petrolkémia Zrt. v meste Tiszaújváros, a produkty vyrábané spoločnosťou SLOVNAFT a.s. na Slovensku sa predávajú pod značkou BRALEN+.

TIPOLEN je vyrábaný vysokotlakovou polymerizáciou etylénu v BASF rúrkovom reaktore. Hustotný rozsah je 920 - 923 kg/m3.

BRALEN+ je vyrábaný vysokotlakovou polymerizáciou etylénu v rúrkovom reaktore novej výrobnej jednotky LDPE 4 v rozsahu hustôt 920-933 kg/m3.

Výborné fyzikálne a mechanické vlastnosti umožňujú široké použitie týchto polymérov. BRALEN+ a TIPOLEN sú dostupné v širokej palete typov pre všetky nasledovné technológie spracovania:

  • výroba fólii
  • vstrekovanie
  • extrúzia
  • vytlačovanie rúr a hadíc
  • vyfukovanie dutých predmetov

Väčšina typov polyetylénu TIPOLEN a BRALEN+ vyhovuje podmienkam pre styk s požívatinami a sú v zhode s predpismi krajín Európskej únie (EÚ). Nakoľko niektoré európske krajiny uplatňujú reštriktívne opatrenia pre povolené migračné limity prísad v obalových materiáloch určených pre styk s požívatinami, odporúča sa zákazníkom kontaktovať zástupcov MOL Petrolkémia Zrt. alebo SLOVNAFT, a.s. pre získanie špeciálnych informácií.

 Kartu bezpečnostných údajov pre všetky výrobky TIPOLEN A BRALEN+ nájdete kliknutím sem.

 

Výrobok Index toku taveniny (ITT)
g/10 min*
Hustota
kg/m3 (23°C)
Oblasti použitia Technické údaje (TIL) Vyhlásenie o zhode (DDS)
BRALEN+ FA 03-01 0.25 920 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPOLEN FA 244-51 0.30 920 Vyfukované fólie, Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
BRALEN+ FB 03-02 0.30 924 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
BRALEN+ FC 03-03 0.30 927 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
BRALEN+ FC 08-13 0.80 929 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
BRALEN+ FB 08-50 0.80 924 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
BRALEN+ FB 08-12 0.80 924 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPOLEN FB 243-55 0.80 922 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPOLEN FB 243-51 0.80 921 Vyfukované fólie, Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
BRALEN+ FB 2-51 2.0 923 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
BRALEN+ FB 2-16 2.0 923 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPOLEN FC 243-55 2.0 922 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPOLEN FC 243-51 2.0 922 Vyfukované fólie, Napenené dosky Technické údaje (TIL) DDS
BRALEN+ FB 4-31 4.0 923 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
BRALEN+ FB 4-52 4.0 923 Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPOLEN FD 243-55 4.0 922 Vyfukované fólie, Vstrekovanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPOLEN FD 243-51 4.0 922 Vyfukované fólie, Vstrekovanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPOLEN EE 243-51 7.0 922 Vstrekovanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPOLEN EE 245-51 7.0 922 Vstrekovanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPOLEN MF 243-51 20 922 Vstrekovanie Technické údaje (TIL) DDS
BRALEN RB 03-23 0.35 920 Vyfukované fólie, Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
*: 190 °C / 2.16 kg

Tiež by Vás mohlo zaujímať