Polyméry výrobkyPodrobné vyhľadávanie produktov

 - 
 - 

HDPE

Stredne a vysokohustotný polyetylén (MDPE a HDPE)

Tipelin je registrovanou značkou strednehustotných a vysokohustotných polyetylénov vyrábaných spoločnosťou MOL Petrolkémia Zrt.

Stredne a vysokohustotné unimodálne (MDPE, HDPE) typy spoločnosti MOL Petrolkémia Zrt. sú vyrábané kontinuálnou suspenznou polymerizáciou za použitia nízkotlakového katalytického procesu v licencii Phillips Petroleum CO. Hustotný rozsah kopolymérov vyrábaných s 1-hexénom ako komonomérom je 934 – 961 kg/m3.

Bimodálne vysokohustotné typy TIPELINu sa vyrábajú procesom CX podľa licencie Mitsui (podobne ako niektoré typy unimodálneho poyletylénu). Táto suspenzná polymerizácia využíva vysokoaktívne katalyzátory a dvojreaktorový systém. (Rozsah hustôt kopolymérnych typov vyrábaných s 1-buténom ako komonomérom je 948-958 kg/m3.

Široký sortiment typov a starostlivý výber vlastností individuálnych typov umožňuje rôzne aplikácie:

  • fóliové typy pre vrecia na náročné aplikácie, priemyselné vrecia, odnosné nákupné tašky, vrecia na odpad, obalové fólie pre zdravotnícky tovar a potraviny;
  • vyfukovacie typy na výrobu plastových predmetov do domácnosti, fľaše a kanvy na potraviny vrátane oleja a koncentrátov nealko nápojov, obaly mliečnych výrobkov, veľkokapacitné sudy pre domácnosť alebo na priemyselné chemikálie, korugované rúry;
  • rúrové typy pre korugované a ochranné rúry, oplášťovanie oceľových rúr;
  • extrúzne typy pre vytlačovanie dosiek a pre fólie na tepelné tvarovanie;
  • typy na vstrekovanie výrobkov a obalov rôznej veľkosti pre domácnosti a priemysel;
  • typ na výrobu vlákien pre obaly na poľnohospodárske produkty (sieťové vrecia (rašlové), siete na fixáciu balov).

Väčšina typov polyetylénu TIPELIN vyhovuje podmienkam pre styk s požívatinami a sú v zhode s predpismi krajín Európskej únie (EÚ). Nakoľko niektoré európske krajiny uplatňujú reštriktívne opatrenia pre povolené migračné limity prísad v obalových materiáloch určených pre styk s požívatinami, odporúča sa zákazníkom kontaktovať zástupcov MOL Petrolkémia Zrt. pre získanie špeciálnych informácií.

Kartu bezpečnostných údajov pre všetky výrobky TIPELIN nájdete kliknutím sem.

Výrobok Index toku taveniny (ITT)
g/10 min*
Hustota
kg/m3 (23°C)
Oblasti použitia Technické údaje (TIL) Vyhlásenie o zhode (DDS)
TIPELIN 7700M 0.06 948 Vytláčanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 7000F 0.08 955 Vytláčanie, Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 7500F 0.095 952 Vytláčanie, Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN BS 520-14 0.10 952 Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 7300B 0.10 954 Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 7100S 0.12 949 Vytláčanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 7111S 0.12 949 Vytláčanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN FS 340-03 0.17 935 Vytláčanie, Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN FS 383-03 0.18 938 Vytláčanie, Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN FS 471-02 0.18 946 Vytláčanie, Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN BS 501-17 0.18 950 Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN FA 381-10 0.28 938 Vytláčanie, Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 6301B 0.30 954 Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 6300B 0.30 954 Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 6000B 0.30 958 Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 6010B 0.30 958 Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN BA 550-13 0.35 954 Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 5700S 0.50 947 Vytláčanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN BB 620-17 0.65 962 Vyfukovanie dutých predmetov Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN FB 472-02 0.69 947 Vytláčanie, Vyfukované fólie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 3100J 2.0 952 Vstrekovanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 3110J 2.0 952 Vstrekovanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 1100J 8.0 961 Vstrekovanie Technické údaje (TIL) DDS
TIPELIN 1108J 8.0 961 Vstrekovanie Technické údaje (TIL) DDS
*: 190 °C / 2.16 kg

Tiež by Vás mohlo zaujímať