Petrochemická činnosť skupiny MOL

Skupina MOL Group je ropná, plynárenská a petrochemická spoločnosť. Jej petrochemické výrobne sú INTEGROVANÉ s prevádzkovými činnosťami v ropnom priemysle, čo vedie k zabezpečeniu SPOĽAHLIVOSTI dodávok. Výhody vyplývajúce z integrácie rafinérie poskytujú: istotu v zabezpečení dodávok surovín, robustné finančné zázemie a silnú pozíciu na regionálnych trhoch, ako aj VYSOKÚ KVALITU výrobkov, ktorá je zaistená NAJMODERNEJŠOU TECHNOLÓGIOU.

Naším cieľom je stať sa PRVOU VOĽBOU pre našich partnerov v kľúčových regiónoch s využitím výhody geografickej polohy a konkurencieschopného produktového portfólia polyolefínov vysokej kvality. Pre našich partnerov ponúkame RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, ktoré prispievajú k budovaniu ÚSPEŠNÝCH VZŤAHOV.

Nakoľko považujeme bezpečnosť za kľúčovú hodnotu, kladieme dôraz na PREVÁDZKOVÚ DOKONALOSŤ, zabezpečujeme pravidelnú údržbu prevádzok a zariadení. Divízia prevádzkuje svoje výrobné linky v 2 výrobných závodoch – v Tiszaújvárosi (MOL Petrochemicals Co. Ltd.) a v Bratislave (SLOVNAFT, a.s. ), ktoré sú plne optimalizované s prevádzkou rafinérie.

Vedenie obchodného útvaru Petrochémia

Bence Körmendi
Riaditeľ divízie polymérov Skupiny

Bence je absolventom Korvínovej university (Corvinus University) v Budapešti a titul MBA získal na SEED Business School.

Svoju kariéru v Skupine MOL Group začal v rámci programu Growww v roku 2007 na oddelení predaja chemikálií. Odvtedy zastáva rôzne pozície v komerčnej oblasti. Jeden rok pracoval ako obchodný koordinátor v IES S.p.A v Mantove. Po návrate do Budapešti získal skúsenosti v oblasti exportu a importu LPG a neskôr pôsobil v oblasti exportu bitúmenov a palív. Jeho Petchem cesta začala v roku 2014, kedy sa stal obchodným manažérom v TVK a v roku 2016 sa stal vedúcim Obchodného útvaru Predaj Petrochémia Skupiny. V novembri 2020 Bence prevzal pozíciu riaditeľa Obchodného útvaru Petrochémia Skupiny.

Zoltán Haár
Obchodný útvar Petrochémia - vedúci

Zoltán je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislava.

Po ukončení štúdií začal svoju kariéru v Slovnafte v rámci programu Talentovaný absolvent v roku 2005. V roku 2006 nastúpil do divízie Petrochémia kde sa zameriaval na kontrolu financií a obchodu. V roku 2013 prestúpil do Front office oddelenia Podpora obchodu petrochémia a od roku 2016 pôsobil ako vedúci útvaru Optimizácia a ekonomika. V novembri 2020 prijal novú výzvu a stal sa vedúcim Obchodného útvaru Petrochémia.

Dr. László Somogyi
Predaj a marketing Polyol - vedúci

László študoval na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti a v roku 1999 získal titul Ph.D. z organickej chémie. Po ukončení dvojročného postdoktorandského štipendijného programu na Scripps Research Institute v San Diegu v Kalifornii, kde pracoval na syntéze funkčných cyklopeptidov pre štúdie molekulárneho rozpoznávania, sa Dr. Somogyi v roku 2001 vrátil do Európy a nastúpil do BASF v Ludwigshafene v Nemecku. Ako Vedúci výskumného laboratória v rokoch 2001-2006 sa zameral na vývoj inovatívnych farbív na kožu a spolu so svojimi kolegami vyvinul prvú rodinu reaktívnych farbív na kožu pre priemyselnú výrobu.

Po návrate do Maďarska v roku 2008 pracoval ako Vedúci regionálneho obchodného tímu v spoločnosti Elastogran (neskôr známej ako BASF Polyurethanes). Somogyi bol zodpovedný za vybudovanie obchodu s polyuretánovými systémami na regionálnom trhu v strednej Európe pre dopravný, stavebný, obuvnícky, nábytkársky a chladiarenský priemysl.

Dr. Somogyi sa pripojil k Skupine MOL ako Vedúci Predaja a marketingu Polyol v marci 2020.

Robert Vojtas
Manažér Petrochemická operatíva

Robert získal titul inžiniera ekológie na Technickej univerzite vo Zvolene.

Profesionálnu kariéru začal v spoločnosti Samsung Electronics ako Vedúci predaja a distribúcie a svoje pôsobenie v spoločnosti Samsung ukončil v roku 2012 ako Vedúci prevádzky a dodávateľského reťazca pre región EMEA. V roku 2013 nastúpil do Slovnaftu na útvar SCM ako Manažér zásobovania a distribúcie a od roku 2016 zastáva funkciu Manažér Petrochemická operatíva.

Suhaib Kaissi
Podpora obchodu Petrochémia - vedúci

Suhaib má bakalársky titul v odbore obchod a manažment z UKH a tiež titul MBA zo Stredoeurópskej univerzity. Absolvoval tiež program Entrepreneurship Leadership na univerzite v Connecticute v Spojených štátoch amerických. Okrem vzdelania získal v roku 2010 Suhaib od starostu San Diega Cenu čestného občana za jeho rôzne medzikultúrne úlohy.

V roku 2011 začal Suhaib svoju kariéru v oblasti ropy a zemného plynu vo vrtných závodoch MOL v irackom regióne Kurdistan. O dva roky neskôr bol premiestnený do Centrály Skupiny MOL, aby riadil globálne činností spojené s obstarávaním vrtov v regiónoch Omán, Pakistan, Kurdistan a CEE. Pred nástupom na Útvar Petrochémia v roku 2021 viedol Suhaib Útvar Riadenia rizík, pričom sa zameriaval predovšetkým na zdokonalenie praxe riadenia rizík pre projekty CAPEX v rámci Downstreamu.

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy