Vývoj nových primárnch automobilových plastov, kompaundov a výrobkov na báze recyklovaných plastov


Názov podporenej spoločnosti: Akciová spoločnosť MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság)

Predmet, cieľ vývojových aktivít: Zníženie obsahu organických prchavých látok a zlepšenie pachových vlastností primárnych plastov, kompoundov a výrobkov s obsahom recyklovaných plastov používaných v automobilovom priemysle

Výška kontrahovaného grantu: 91 138 669 forint

Identifikačné číslo: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00230Vývoj nových primárnch automobilových plastov, kompaundov a výrobkov na báze recyklovaných plastov

Po kvalitných recyklovaných plastoch je dopyt zo širokého spektra odvetví, vrátane automobilového priemyslu.

Cieľom MOL-u je vyhovieť požiadavkám trhu, a to vývojom nových receptúr s vhodnými pachovými vlastnosťami pre výrobu primárnych plastov, kompaundov a výrobkov z recyklovaných plastov, používaných predovšetkým v automobilovom priemysle.

Metódy, ktoré používame na dosiahnutie tohto cieľa zahŕňajú modifikáciu technológií výroby nových plastov a procesných parametrov, dolaďovanie zloženia použitých komponentov (napr. aditívny systém) a hodnotenie vplyvu postprodukčných technológií na zníženie prchavých látok (napr. odplyňovanie).

Znižovanie obsahu prchavých látok v plastových výrobkoch a vývoj nových výrobkov si vyžaduje kombináciu a komplexnú znalosť vyššie uvedených riešení.

Projekt výskumu a vývoja dobre zapadá do strategických cieľov Skupiny MOL, pretože jedným z jeho cieľov je znižovanie emisií a zlepšenie pachových vlastností výrobkov z recyklovaných plastov, čo prispieva aj k rozvoju obehového hospodárstva.

Ak bude vývoj nových produktov úspešný, MOL môže získať významnú trhovú výhodu na európskej úrovni a môže úspešne konkurovať produktom popredných výrobcov v sektore.

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy