HDPE typy s vylepšeným zložením s cieľom umožniť viacnásobnú recykláciu a zvýšiť podiel recyklátu v zmesiach

Vylepšená tepelná a farebná stabilita TIPELIN 6301B, 6010B a BS 502-43 zjednodušuje ekonomickú post-spotrebiteľskú (PCR) a postindustriálnu (PIR) recykláciu a podporuje viaccyklový recyklačný proces.

KĽÚČOVÉ VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKOV:

 • Vyšší podiel recyklovaného HDPE v zmesiach bez nutnosti dodatočného dávkovania stabilizátora.
 • Možnosť viacnásobnej recyklácie
 • Vysoká pevnosť a vynikajúca nosnosť, stohovateľnosť
 • Vysokokvalitné zmesi s podielom väčším ako 30 % recyklovaného HDPE (*)
 • Účinný balík aditív pre farebnú stálosť.
 • Nižšia tvorba odpadu v režime stop-and-go a lepšia miera využitia výrobnej linky.
 • Estetickejší obal: hladší povrch, veľmi nízky index žltosti.
 • Možnosť znížiť hrúbku steny fliaš vďaka dobrému vyváženiu tuhosti / nárazu.

(*) Podiel skutočne použitého recyklovaného HDPE môže závisieť aj od kvality recyklovaného materiálu a tvaru fliaš.

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA::

 • Fľaše do 10 litrov na balenie potravín (bez obsahu recyklovaného HDPE) a nepotravinárske obaly
 • Balenie kozmetických výrobkov
 • Vyfukované priehradky a nádrže pre automobilové aplikácie
 • Vlnité rúry

©2022 Skupina MOL. Tento dokument nie je dovolené kopírovať na webovú stránku. Skupina MOL nezaručuje typické (alebo iné) hodnoty. Analýzu je možné vykonať na reprezentatívnych vzorkách a nie na aktuálne dodanom výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú len na pomenovaný výrobok alebo materiály, ak nie sú kombinované s iným výrobkom alebo materiálmi. Informácie uvádzame na základe údajov, ktoré sme k dátumu zostavenia pokladali za spoľahlivé, avšak nepredstavujeme, poskytujeme záruku ani iným spôsobom nezaručujeme výslovne alebo implicitne alebo nepriamo predajnosť, vhodnosť pre určitý účel, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo opísaných výrobkov, materiálov alebo procesov. Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa všetkých materiálov alebo výrobkov alebo postupov vo svojej oblasti záujmu. Výslovne sa vzdávame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo alebo nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s kýmkoľvek používajúcim alebo spoliehajúcim sa na ktorékoľvek informácie uvedené v tomto dokumente. Toto nie je schválenie akéhokoľvek výrobku alebo postupu a výslovne popierame akékoľvek opačné tvrdenie.

Fact sheet na stiahnutie

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy