Správy

UKONČENIE PREPRAVY CEZ RIEKU TISZA PRE INVESTÍCIU MOL POLYOL

Pre investíciu MOL Polyol sa z hlavných technologických zariadení prepravilo vodnou cestou 65 zariadení.
Ide o najväčšiu organickú investíciu skupiny MOL zrealizovanú celkovo z 1,2 miliardy Eur.
Od novembra 2019 sa do lodného prístavu postaveného na hranici mesta Tiszaújváros celkovo prepravilo 36 plavidiel.

UKONČENIE PREPRAVY CEZ RIEKU TISZA PRE INVESTÍCIU MOL POLYOL

"Budapešť, Tiszaújváros, 22. máj 2020 – Výstavba investície komplexu Polyolu skupiny MOL vo výške 1,2 miliardy EUR dosiahla dôležitý miľník. 36 plavidiel prepravilo od novembra na vodnej ceste cez rieku Tisza do mesta Tiszaújváros celkovo  65 zariadení a koncom mája dorazilo aj posledné zariadenie obrovských rozmerov.    
Zariadenia a jednotlivé komponenty komplexu polyol sa vyrábali v rôznych častiach sveta. Väčšina zariadení nebola prepravovaná po ceste kvôli svojim rozmerom a hmotnosti, ale bola na ich prepravu zvolená vodná cesta. Pri plánovaní prepravy sa muselo vziať do úvahy, že na základe údajov z posledných 15 rokov je hladina vody na rieke Tisza vhodná na takúto prepravu iba v obmedzenom období roka. Od novembra 2019 sa na rieke Tisza „plavilo“ celkom 65 zariadení s hmotnosťou od 10 do 400 ton a veľkosťou v rozmedzí od niekoľkých metrov do 45 metrov. Počas šesťmesačného obdobia hladina vody na rieke Tisza klesla trikrát na takú úroveň, že dodávka sa musela dočasne zastaviť.    
Z Thaijska sa dopravilo kompletne zmontované zariadenie a ďalšie komponenty boli dodané z rôznych častí sveta od Španielska po Čínu. Námorné zásielky prichádzali do prístavu Konstanca na západnom pobreží Čierneho mora, odkiaľ boli zariadenia preplavované po riekach  Dunaj a Tisza do Tiszaújvárosu. Ďalšie zásielky prichádzali z Genku z Belgicka, odkiaľ sa ďalej plavili cez prieplavy Rýn, Mohan, Rýn - Mohan - Dunaj, Dunaj a Tisza. Na brehoch rieky Tisza musel byť vybudovaný nový dočasný prístav, kde nákladný žeriav pre ťažký náklad prekladal tovar na špeciálne dopravné vozidlá. Zariadenia sa prepravovali z prístavu na stavenisko cez cestnú komunikáciu, ktorá bola vybudovaná špeciálne pre tento účel.  

Niekoľko zaujímavostí:

  • najdlhšie zariadenie: 45 metrov
  • najťažšie zariadenie: 404 ton
  • celková hmotnosť dodaných zariadení: 5500 ton

Nový závod na výrobu plastových materiálov komplex polyol je najväčšou a jedinou organickou investíciou v histórii Skupiny MOL , ktorá sa realizuje v meste Tiszaújváros vo výške 1,2 miliardy EUR. Závod bude zamestnávať viac ako 200 ľudí a bude schopný spracovať 200 000 ton propylénoxidu ročne, z ktorého sa vyrobí produkt polyol. Polyol je inovatívny a veľmi vyhľadávaný chemický produkt. Je základnou zložkou polyuretánu, polyméru využívaného v rôznych priemyselných odvetviach vrátane stavebníctva, výroby nábytku, automobilového priemyslu ako aj odevného priemyslu."
 

 

 

Tiež by Vás mohlo zaujímať