Správy

Skupina MOL dokončila akvizíciu skupiny Aurora, čím posilnila svoju pozíciu v sektore udržateľnej kompaundácie recyklovaných plastov
  • Úspešným ukončením transformácie skupina MOL posilnila svoju pozíciu na trhu recyklácie plastov a dodávateľov pre automobilový priemysel.
  • Skupina MOL a Aurora sa zaviazali ďalej rozvíjať podnikanie v Nemecku, ale tiež expandovať do strednej a východnej Európy.
  • Akvizícia prispieva k naplneniu stratégie skupiny MOL" Enter Tomorrow 2030" zameranej na prechod od tradičného podnikateľského modelu založeného na palivách smerom k portfóliu petrochemických produktov s vyššou pridanou hodnotou.

Budapešť, 11. November 2019 - Skupina MOL s účinnosťou od 31. októbra 2019  získala 100% podiel akcií nemeckej spoločnosti Aurora, ktorá sa zaoberá kompaundáciou plastov. Touto akvizíciou skupina MOL posilnila svoju pozíciu v sektore udržateľnej kompaundácie recyklovaných plastov a na trhu dodávateľov pre automobilový priemysel. 

Skupina MOL je popredným dodávateľom polymérov, ktorá neustále hľadá príložitosti na rozšírenie svojho petroche+D4mického hodnotového reťazca smerom k výrobkom s vyššou pridanou hodnotou. Preto sa skupina MOL zameriava na rozšírenie synergií so svojím súčasným portfóliom polymérov prostredníctvom investícií a akvizícií. Cieľom je získanie odborných znalostí a špičkových schopností v oblasti výroby zmesí z pôvodných aj recyklovaných plastov. Akvizíciou a vďaka know-how spoločnosti Aurora skupina MOL ďalej rozširuje svoje produktové portfólio o vynikajúce technické plasty a kompaundy na báze recyklovaných polypropylénov.

Aurora svojimi inovatívnymi produktmi a obchodným modelom výrazne dopĺňa súčasné petrochemické portfólio Skupiny MOL a tiež prispieva k dosiahnutiu cieľov udržateľnosti. Spoločnosť Aurora má výrobné závody umiestnené v blízkosti automobilovej výroby v Bádensku-Württembersku, a jej obchodný model je založený na recyklácii plastov s uzavretým reťazcom closed loop. Aurora zbiera priemyselný plastový odpad, recykluje ho a potom vylepšuje vlastnosti materiálu na kvalitný plast, ktorý vyhovuje požiadavkám zákazníkov v automobilovom priemysle. Dlhodobým cieľom vyplývajúcim z kombinácie skúseností skupiny MOL a výnimočného know-how spoločnosti Aurora je zvyšovanie podielu na trhu a zároveň znižovanie environmentálnej stopy.

Táto akvizícia je ďalším dôležitým míľnikom na transformačnej ceste Skupiny MOL, ktorá sa po partnerstve s nemeckou spoločnosťou APK v oblasti recyklácie plastov stala vedúcim chemickým hráčom v krajinách strednej a východnej Európy. Vďaka spoločnosti Aurora  môže skupina MOL zvýšiť svoju stopu v automobilovom priemysle, ktorý je strategickým segmentom spoločnosti a zároveň riešiť rastúce potreby zákazníkov smerom k udržateľnejším produktom. „Recykláty spoločnosti Aurora do značnej miery dopĺňajú súčasný rad výrobkov a zdôrazňujú naše rastúce úsilie o trvalo udržateľný rozvoj. Keď sa usilujeme o posilnenie prítomnosti skupiny MOL ako dodávateľa v automobilovom priemysle, uvedomili sme si kľúčový význam kompaundácie plastov, ktorú máme v úmysle integrovať do nášho obchodného portfólia, “uviedol Ferenc Horváth, generálny riaditeľ, MOL Group Downstream.

Popredné ratingové agentúry ESG (environmentálne, sociálne a podnikové riadenie) vrátane indexov udržateľnosti Dow Jones (kde skupina MOL je jedinou európskou spoločnosťou na rozvíjajúcom sa trhu), MSCI a Sustainalytics potvrdili úsilie MOL v oblasti udržateľnosti a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

O skupine MOLMOL Group je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 40 krajinách a medzinárodne zamestnáva 25 000 ľudí s viac ako 100-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví. Prieskumné a výrobné aktivity Skupiny MOL vychádzajú z viac než 75-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má Skupina prieskumné aktíva v oblasti ropy a zemného plynu v 13 krajinách a výrobné aktivity v 8 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku v Chorvátsku a vlastní sieť približne 2000 čerpacích staníc v desiatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Tiež by Vás mohlo zaujímať