Správy

Navštívte stánok skupiny MOL na K-Show!

V tomto roku sa skupina MOL opäť ako vystavovateľ zúčastní výstavy K-Show v Düsseldorfe. Náš dvojposchodový stánok bude umiestnený v hale 8B, neďaleko severného vchodu (pozri mapu nižšie).

Navštívte stánok skupiny MOL na K-Show!

Na tohtoročnej K-Show sa skupina MOL Group bude venovať otázkam trvalej udržateľnosti a recyklácie. Preto bude v našom stánku zriadený tzv. „Zelený kútik“ s rôznymi aktivitami a informáciami o investíciách a dosiahnutých úspechoch Skupiny MOL v týchto oblastiach. Skupina MOL okrem toho počas výstavy predstaví svoj novo vyvinutý polypropylénový kopolymérový produkt s vynikajúcimi optickými vlastnosťami (vysoká priehľadnosť a lesk). Tento produkt budú vystavovatelia strojárskych zariadení spracovávať a následne demonštrovať vynikajúce optické vlastnosti na vyfukovaných kozmetických fľaštičkách. Viac informácií o spolupráci s výrobcami strojárskych zariadení nájdete na stránke LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/mol-group/

K-Show mapa

Tiež by Vás mohlo zaujímať