Správy

Skupina MOL oznámila novú investíciu do výroby propylénu

V MOL Petrochemicals v Tiszaujvárosi je plánovaná výstavba novej výrobenj jednotky pre technológiu konverzie olefínov (OCT). Jednotka bude mať výrobnú kapacitu 100 000 MTA propylénového polyméru. Projekt by mal byť dokončený v roku 2023.

Skupina MOL oznámila novú investíciu do výroby propylénu

MOL Petrochemicals a McDermott International, Inc. podpísali zmluvu o základnom technickom vybavení, licencii, katalyzátore a Front End Engineering Designe (FEED) pre technológiu konverzie olefínov (OCT) v  MOL Petrochemicals v maďarskom Tiszaújvarose. Po dokončení bude mať výrobná jednotka kapacitu 100 000 MTA propylénu s kvalitou polyméru z parných krakovacích a rafinérskych surovín, pričom sa využije patentovaný systém OCT Lummus a DeHoDro® Deisobutenizer. Jednotka bude tiež vyrábať produkt bohatý na izobutén. "S touto veľkou investíciou MOL GROUP zrealizuje flexibilnú technológiu vyrábajúcu monoméry, ktorá ďalej zvýši našu konkurencieschopnosť v petrochemickom priemysle posilnením spätnej integrácie v hodnotovom reťazci propylénu" - povedal Zsolt Huff, viceprezident pre Downstream Výrobu Skupiny MOL. Technológia OCT spoločnosti Lummus Technology je najekonomickejšia a komerčne osvedčená cesta k výrobe propylénu, ktorá je určená na komerčné účely, s veľmi nízkou spotrebou energie vďaka svojej energeticky neutrálnej chémii a nízkej spotrebe surovín v dôsledku vysokej selektivity.

Tiež by Vás mohlo zaujímať