Správy

Skupina MOL vstupuje do recyklácie plastov akvizíciou skupiny Aurora

Budapešť, 15. apríl 2019 - Skupina MOL oznámila, že podpísala kúpno-predajnú zmluvu o akvizícii spoločnosti Aurora. Táto spoločnosť na recykláciu plastov sa nachádza v blízkosti výrobných závodov automobilov v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko v Nemecku.

Skupina MOL vstupuje do recyklácie plastov akvizíciou skupiny Aurora
  • Táto akvizícia je v súlade so stratégiou skupiny MOL 2030, ktorá má rozšíriť portfólio petrochemických produktov s vyššou pridanou hodnotou
  • Uzavretie obchodu so spoločnosťou Aurora umožní skupine MOL posilniť svoju pozíciu dodávateľa do automobilového priemyslu
  • MOL a Aurora predpokladajú ambiciózny rast podnikania v Nemecku a budú hľadať príležitosť na expanziu do strednej a východnej Európy
  • Tento strategický krok dopĺňa iniciatívy skupiny MOL v oblasti recyklácie

Aurora je stredne veľká nemecká spoločnosť so sídlom v Neuensteine, s unikátnym konceptom uzavretého cyklu spracovania post industriálneho plastového odpadu, drvenia a kompaundácie, ktoré nachádzajú uplatnenie predovšetkým v automobilovom priemysle ale aj v iných priemyselných odvetviach. Portfólio spoločnosti pozostáva prevažne z technických plastov a kompaundovaných polymérnych materiálov z polypropylénu.

S touto investíciou bude spoločnosť MOL schopná ponúknuť širokú škálu vysoko kvalitných polyamidových, polypropylénových a iných recyklovaných zlúčenín, ktoré doplnia existujúce portfólio polypropylénových a polyetylénových produktov. Na základe know-how spoločnosti Aurora a uzavretého logistického systému MOL umožní zákazníkom efektívnym spôsobom dosiahnuť vyšší obsah recyklovaného materiálu vo svojich konečných produktoch.

Ferenc Horváth, výkonný viceprezident spoločnosti MOL Group, povedal: „V súlade s našou stratégiou MOL 2030 sme dosiahli ďalší míľnik na našej ceste transformácie stať sa vedúcim hráčom v chemickom priemysle v strednej a východnej Európe. Toto partnerstvo nám umožní rásť a zvýšiť našu stopu na trhu dodávateľov do automobilového priemyslu, čo predstavuje pridanú hodnotu pre náš petrochemický biznis. Ako etablovaný polymérny hráč plánujeme využiť silu nášho integrovaného obchodného modelu a zároveň zachovať flexibilitu spoločnosti Aurora ako nezávislého kompaundera. Zároveň profil spoločnosti Aurora dopĺňa naše iniciatívy v oblasti recyklácie a potvrdzuje náš záväzok udržateľnosti a obehového hospodárstva“.

György Bacsa, senior viceprezident Skupiny MOL pre strategické operácie a rozvoj spoločnosti: „Sme radi, že sa nám podarilo zrealizovať ďalšiu úspešnú investíciu na ceste k rastu petrochémie a dosiahnuť ďalší míľnik stratégie Skupiny MOL. Tešíme sa na budúcu spoluprácu s naším novým partnerom a veríme v pokračovanie a rozšírenie úspechu Aurory v rámci skupiny MOL“.

Gerhard Schweinle, zakladateľ a člen predstavenstva spoločnosti Aurora: „V skupine MOL sme našli partnera s rovnakým úsilím o trvalo udržateľný rozvoj a inováciu, akú máme v Aurore. Sme presvedčení, že MOL je ideálnym partnerom pre našu spoločnosť, aby sme ešte intenzívnejšie mohli presadzovať naše ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Ako súčasť skupiny MOL, jedného z popredných európskych dodávateľov polymérov, bude spoločnosť Aurora naďalej prehlbovať svoje odborné znalosti v oblasti spracovania technických plastov. Naša rozsiahla škála výrobkov s udržateľnou výrobou a mnohoročné skúsenosti skupiny MOL nám umožnia intenzívnejšie pracovať na ochrane našich surovinových zdrojov a znižovať zaťaženie životného prostredia. Spolu s MOL budeme pokračovať v úspešnom príbehu Aurory a urýchliť náš ďalší rast."

Jedným zo základných pilierov stratégie skupiny MOL 2030 je rozšíriť hodnotový reťazec petrochemických spoločností. MOL plánuje investovať do konca budúceho desaťročia približne 4,5 mld. USD do projektov petrochemického a chemického rozvoja. Kompaundácia a recyklácia patria medzi kľúčové oblasti definované v stratégii skupiny MOL 2030. Automobilový priemysel predstavuje strategický sektor, kde MOL aj Aurora vidia rastúci dopyt po recyklovaných materiáloch.

Transakcia podlieha príslušným povoleniam na kontrolu fúzií.

* Skupinu Aurora tvorí Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe VS GmbH a Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH.

O skupine MOL
MOL Group je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách a medzinárodne zamestnáva 26 000 ľudí s viac ako 100-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví. Prieskumné a výrobné aktivity Skupiny MOL vychádzajú z viac než 80-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má Skupina prieskumné aktíva v oblasti ropy a zemného plynu v 13 krajinách a výrobné aktivity v 8 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku v Chorvátsku a vlastní sieť približne 1 900 čerpacích staníc v deviatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Skupina MOL je dodávateľom polymérnych produktov, ako polypropylén, nízkohustotný a vysokohustotný polyetylén s ročným predajom viac ako 1 000 kt.

O Aurore
Aurora Kunststoffe GmbH, založená v roku 2009, je rodinná, stredne veľká spoločnosť so sídlom v Neuensteine (Nemecko) so zameraním na výrobu vysokokvalitných technických plastových zmesí. Spoločnosť recykluje výhradne jednorazové priemyselné zvyšky z plastov, ktoré sa spracovávajú na plastový drvený materiál, granuláty a zlúčeniny procesom šetrným k životnému prostrediu. Výroba prebieha v dvoch závodoch na drvenie vo Walldürne a Villingen-Schwenningene. Produktové portfólio pozostáva z materiálov ako polyamid PA 6, PA 6.6, PA 11, PA 12, POM, PP, PC a PC-ABS, ktoré sú dodávané do automobilového, nábytkárskeho, elektrotechnického, stavebného a strojárskeho priemyslu. Unikátna koncepcia Aurora Lean Logistics pozostáva z vlastnej koncepcie own box concept pre zber nezmiešaných plastov, čo spoločnosti Aurora poskytuje široký prístup k vysoko kvalitným druhotným surovinám. Začiatkom roku 2019 bolo v Neuensteine dokončené nové najmodernejšie miešacie zariadenie, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom zdvojnásobilo výrobnú kapacitu až na 15 000 ton ročne.

Tiež by Vás mohlo zaujímať