Správy

TIPELIN 3100J a TIPELIN 3110J – vylepšené vlastnosti s možnosťou zníženia nákladov

TIPELIN 3100J a TIPELIN 3110J sú nové HDPE typy na lisovanie určené pre uzávery a viečka fliaš na nealkoholické sýtené nápoje.

TIPELIN 3100J a TIPELIN 3110J – vylepšené vlastnosti s možnosťou zníženia nákladov

KĽÚČOVÉ VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKOV:

  • Vyššia rýchlosť spracovania a úspora energie vďaka zvýšenej tekutosti v kombinácii s vyváženým ESCR
  • Vysoké OIT pre lepšiu dlhodobú stabilitu a recyklovateľnosť
  • Optimálne klzné a excelentné organoleptické vlastnosti

HLAVNÉ VYUŽITIE:

  • Viečka a uzávery pre nealkoholické sýtené nápoje a sýtenú vodu
  • Viečka na džúsy a nektáre
  • Konštrukčné a technické súčiastky

 

 

 
 
©2018 MOL Group. Nie je dovolené skopírovať tento dokument na webstránku. Skupina MOL nezaručuje typické (či iné) hodnoty. Analýza môže byť vykonaná na reprezentatívnych vzorkách a nie na výrobku, ktorý sa posiela zákazníkom. Informácie v tomto dokumente sa týkajú iba určeného výrobku alebo materiálov, ktoré nie sú skombinované so žiadnym iným výrobkom či materiálmi. Informácie sme založili na údajoch, o ktorých sme sa domnievali, že sú spoľahlivé v čase ich zozbierania, ale netvrdíme, nezaručujeme ani inak negarantujeme, či už priamo alebo nepriamo, predajnosť, spôsobilosť pre určitý účel, vhodnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo výrobkov, materiálov či opísaných procesov. Užívateľ je plne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa akéhokoľvek použitia materiálu či výrobku a akéhokoľvek procesu v jeho oblasti záujmu. Jednoznačne sa zriekame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo či nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s hocikým, kto použije alebo sa spoľahne na hocakú informáciu v tomto dokumente. Tento dokument nepredstavuje propagáciu žiadneho výrobku či procesu a výslovne odmietame akékoľvek protichodné tvrdenie.

Fact sheet na stiahnutie

Tiež by Vás mohlo zaujímať