Správy

TATREN IM 35 53 – nový rad blokového polypropylénu pre vylepšenú produktivitu a zníženú spotrebu vstupných surovín

Skupina MOL s potešením predstavuje TATREN IM 35 53 vysokokryštalický reaktorový polypropylén, rázuvzdorný kopolymér, ktorý sa vyrába s použitím bezftalátového katalyzátora. Vylepšená polymérová štruktúra v kombinácii s aditívnym balíkom, vytvára potenciál pre kratšie časy cyklov a redukciu hrúbky steny. PP TATREN IM 35 53 je charakterizovaný veľmi vysokou tuhosťou a dobrou odolnosťou voči nárazu. Vynikajúca tuhosť oproti konvenčným rázuvzdorným kompolymérom poskytuje potenciál pre redukciu hrúbky steny kým tuhosť výrobku ostáva nezmenená. Veľmi vysoká TC (teplota kryštalizácie) pomáha skrátiť čas potrebný na schladenie a zvýšiť tým efektívnosť produkcie.

TATREN IM 35 53 – nový rad blokového polypropylénu pre vylepšenú produktivitu a zníženú spotrebu vstupných surovín

KĽÚČOVÉ VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKOV:

  • Výnimočná tuhosť s potenciálom pre redukciu hrúbky steny
  • Veľmi vysoká kryštalizačná teplota (TC) pomáha zlepšiť časy cyklov
  • Vynikajúce organoleptické vlastnosti
  • Mimoriadne vhodné pre sthované vedrá a nádoby plnené za horúca
  • Veľmi vysoká tuhosť s potenciálom pre redukciu dávkovania plniva počas kompaundácie

HLAVNÉ VYUŽITIE:

TATREN IM 35 53 je určený najmä pre tenkostenné vstrekovanie produktov, pri ktorých je potrebná vysoká tuhosť stien v kombinácii s rázovou húževnatosťou, ako napr.:

  • Pevné potravinové a nepotravinové obaly
  • Stohované vedrá a nádoby plnené za horúca
  • Predmety pre použitie v domácnosti
  • Spotrebiteľské tovary
  • Zlúčeniny pre použitie v automobilovom priemysle

©2018 MOL Group. Nie je dovolené skopírovať tento dokument na webstránku. Skupina MOL nezaručuje typické (či iné) hodnoty. Analýza môže byť vykonaná na reprezentatívnych vzorkách a nie na výrobku, ktorý sa posiela zákazníkom. Informácie v tomto dokumente sa týkajú iba určeného výrobku alebo materiálov, ktoré nie sú skombinované so žiadnym iným výrobkom či materiálmi. Informácie sme založili na údajoch, o ktorých sme sa domnievali, že sú spoľahlivé v čase ich zozbierania, ale netvrdíme, nezaručujeme ani inak negarantujeme, či už priamo alebo nepriamo, predajnosť, spôsobilosť pre určitý účel, vhodnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo výrobkov, materiálov či opísaných procesov. Užívateľ je plne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa akéhokoľvek použitia materiálu či výrobku a akéhokoľvek procesu v jeho oblasti záujmu. Jednoznačne sa zriekame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo či nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s hocikým, kto použije alebo sa spoľahne na hocakú informáciu v tomto dokumente. Tento dokument nepredstavuje propagáciu žiadneho výrobku či procesu a výslovne odmietame akékoľvek protichodné tvrdenie.

Fact sheet na stiahnutie

Tiež by Vás mohlo zaujímať