Naše hlavné investície

PROJEKT VÝROBY POLYOLOV

KOMPAUNDÁCIE PLASTOV

RECYKLÁCIE PLASTOV


PROJEKT VÝROBY POLYOLOV

Najväčšia organická investícia v histórii Skupiny MOL

Spoločnosť MOL Petrochemicals expanduje výstavbou nového komplexu na výrobu polyolov, ktorý je jedinečný v tomto regióne.

Táto investícia, ktorá sa realizuje v meste Tiszaújváros vo výške 1,2 miliardy EUR, je najväčšou a jedinou organickou investíciou v histórii Skupiny MOL. Pri výrobe tohto všestranného materiálu sa v závode budú využívať najpokročilejšie, najbezpečnejšie a najekologickejšie technológie, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu.

Polyol je inovatívny a veľmi vyhľadávaný chemický produkt, dopyt po ktorom bude neustále rásť aj v nadchádzajúcich desaťročiach. Je základnou zložkou polyuretánu, polyméru využívaného v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane stavebníctva, zatepľovania, výroby nábytku, automobilového priemyslu ako aj odevného priemyslu. Výroba polyolov začne o niekoľko rokov.

Skupina MOL sa tým pádom stane prvou spoločnosťou v regióne strednej a východnej Európy s plne integrovaným hodnotovým reťazcom od ťažby ropy až po výrobu polyolov.

Komplex na výrobu polyolov bude jednou z vlajkových investícií v rámci stratégie Skupiny MOL 2030 Enter Tomorrow, čím sa Skupina MOL transformuje z oblasti palív na oblasť chemikálií a stane sa tak prvou voľbou investorov a zákazníkov. Posilňuje to náš záväzok a príspevok k rastu maďarského hospodárstva.

 

 

Projekt v číslach

  • Výstavba závodu v hodnote 1,2 miliardy EUR začala v roku 2018 a spoločnosť thyssenkrupp ju ukončí v roku 2021.
  • Kapacita komplexu dosiahne ročne 200 000 TON
  • Petrochemický komplex bude automatizovaný a budú v ňom zavedené najmodernejšie technológie, zároveň tu nájde uplatnenie 200 KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKOV.
  • Skupina MOL preinvestuje do roku 2030 4,5 miliardy USD do rozvoja petrochemického odvetvia v regióne.
  • Maďarská vláda podporila projekt sumou 131 miliónov EUR.

 

Hodnotový reťazec

 

 


NÁRODNÝ ÚRAD PRE VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE - PROJEKT REALIZOVANÝ Z FONDU NVVI

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00136

Skupina MOL zahájila výskum a vývoj polyolov Cieľom projektu výskumu a vývoja polyolov je vývoj produktov z polyéterických polyolov, pomocou ktorých Skupina MOL dokáže posilniť svoju budúcu pozíciu a konkurencieschopnosť na trhu s polyuretánovými surovinami.

Názov prijímateľa: MOL Maďarská ropná a plynárenská verejná akciová spoločnosť

Názov projektu: Výskum a vývoj produktov z polyéterických polyolov s trhovým potenciálom (Projekt Polyol V+V)

Výška zazmluvnenej dotácie: 483 269 279 Forintov.

  • Miera dotácie (v %): 47,76 %
  • Plánovaný termín ukončenia projektu: 31. 07. 2022
  • Identifikačné číslo projektu: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00136
Charakteristika projektu:

Jedným z cieľov Stratégie MOL 2030 je zabezpečiť, aby petrochemické odvetvie v čoraz väčšej miere prispievalo k hospodárskemu výsledku celej Skupiny. Preto MOL v Tiszaújvárosi vybuduje komplex na výrobu polyolov v hodnote 1,2 miliardy eur. V tejto súvislosti MOL zaháji projekt výskumu a vývoja (V+V) polyolov. Pre úspešné prevádzkovanie plánovaného komplexu na výrobu polyolov je nevyhnutný aj vývoj produktov s trhovým potenciálom, ktoré dokážu uspokojiť požiadavky zákazníkov, čo bude predmetom projektu Polyol V+V.

V rámci projektu Polyol V+V sa vyvinie minimálne 10 polyolov, ktoré majú na základe predbežných prieskumov silný trhový potenciál a v porovnaní s podobnými konkurujúcimi produktmi lepšie vlastnosti, a to pomocou modernej technológie, ktorá sa v oblasti polyolov považuje za priekopnícku. Tieto produkty sa začnú vyrábať a uvádzať na trh po tom, ako sa komplex na výrobu polyolov v Tiszaújvárosi uvedie do prevádzky.

Trh polyéterických polyolov sa v globálnom aj stredoeurópskom kontexte dynamicky rozvíja, v celosvetovom meradle sa do roku 2025 predpokladá ročný nárast dopytu o 3,4 %, a na základe trhových prognóz bude tento nárast pretrvávať aj v dlhodobom horizonte. Hlavnou hybnou silou rastu je skutočnosť, že polyoly sú jednou z hlavných surovín na výrobu polyuretánov, ktoré patria medzi najviac používané plasty. Veľké množstvo polyuretánov sa používa napríklad v automobilovom priemysle, baliacom priemysle, stavebníctve alebo v sektore produktov a služieb dennej spotreby, a preto koncovými spotrebiteľmi produktov chemického priemyslu vyvinutých v rámci projektu budú milióny ľudí, ktorí si kúpia produkty vyrobené v týchto odvetviach.


 

AKVIZÍCIA SKUPINY AURORA KUNSTOFFE GmbH – VSTUP DO KOMPAUNDÁCIE PLASTOV

Skupina MOL získala stopercentnou akvizíciou nemeckej spoločnosti Aurora zaoberajúcou sa kompaundáciou recyklovaných plastových zmesí, aj jej hodnotový reťazec pokrývajúci recykláciu plastového odpadu a výrobu udržateľných plastových kompozitov.

Skupina MOL v roku 2019 dokončila akvizíciu spoločnosti Aurora Kunststoffe GmbH. Po úspešnom uzavretí obchodu Skupina MOL posilnila svoju pozíciu dodávateľa v automobilovom priemysle a rozšírila svoje portfólio o udržateľné plastové zmesi na báze recyklovaných materiálov. Táto akvizícia je súčasťou stratégie Skupiny MOL Enter Tomorrow 2030, ktorá prinesie prechod od tradičného obchodného modelu založeného na palivách smerom k portfóliu petrochemických produktov s vyššou pridanou hodnotou.

plastic_compound_map_enAurora svojimi inovatívnymi produktmi dokonale dopĺňa súčasné petrochemické portfólio Skupiny MOL a tiež prispieva k dosiahnutiu cieľov udržateľnosti. Spoločnosť Aurora má výrobné závody umiestnené v blízkosti automobilovej výroby v Bádensku-Württembersku a jej obchodný model je založený na recyklácii plastov s uzavretým reťazcom closed loop. Aurora zbiera priemyselný plastový odpad, recykluje ho a potom vylepšuje vlastnosti materiálu na kvalitný plast, ktorý vyhovuje požiadavkám zákazníkov v automobilovom ako aj v inom priemyselnom odvetví s vysokými štandardmi kvality. Skupina MOL je odhodlaná aj naďalej rozvíjať tento svoj obchodný model v strednej a východnej Európe. Spojením skúseností Skupiny MOL a výnimočného know-how spoločnosti Aurora v oblasti recyklácie bude Skupina MOL naďalej podporovať obehové hospodárstvo.

Spoločný vývoj Aurory a MOL Petrochemical Product Development dosiahol v roku 2020 už aj niektoré svoje míľniky. Komerčne dostupnými sa stali prvé polypropylénové kompaundy vystužené sklenenými vláknami a plnené mastencom, ktoré boli vyvinuté pre automobilové aplikácie a otestované v závode Aurora v Neuensteine. V príprave sú ďalšie nové produkty, ako napríklad sklom a mastencom plnené polypropylény s obsahom post industriálneho recyklátu (PIR) a recyklátu z komunálneho odpadu (PCR). Počas roku 2021 bude vývoj receptúr pokračovať v úzkej spolupráci medzi spoločnosťou Aurora, Skupinou MOL, výrobcami OEM a automobilovými TIER spoločnosťami, a to s cieľom rozšírenia nášho existujúceho portfólia aj o niektoré ďalšie špeciálne a vysoko výkonné materiály. V tomto štádiu vývoja sa pomocou flexibilných a najmodernejších zariadení v Aurore vyrobia všetky zákaznícke vzorky ako aj prvé komerčné množstvá produktov.

Skupina MOL je odhodlaná ďalej rozvíjať svoje obchodné aktivity v oblasti kompaundácie založených na báze primárnych polypropylénových granulátov Skupiny MOL a rôznorodého portfólia založeného na recyklátoch spoločnosti Aurora.

Ďalšie informácie nájdete na:

Web: www.aurora-kunststoffe.de
Kontakty:
Thomas Raetzsch (t.raetzsch@aurora-kunststoffe.de)

 


 

STRATEGICKÉ PARTNERSTVO S APK AG - VSTUP DO RECYKLÁCIE PLASTOV

Skupina MOL ako spoločnosť s trvalo udržateľným rozvojom, ktorá vždy sleduje najnovšie trendy na trhu a prispôsobuje sa požiadavkám zákazníkov, v posledných rokoch zvýšila svoju aktivitu v oblasti recyklácie plastov. Výsledkom tohto úsilia bolo, že v roku 2018 nadviazala strategické partnerstvo s nemeckou spoločnosťou APK AG v oblasti recyklácie plastov.

Spoločnosť APK AG so sídlom v nemeckom Merseburgu (neďaleko Lipska) bola založená v roku 2008. Prvým krokom strategickej spolupráce skupiny MOL bola podpora dokončenia mechanickej kompletnosti recyklačného závodu 8 kt Newcycling® APK v Merseburgu. Závod je pilotným projektom s inovatívnym recyklačným procesom Newcycling®. Technológia Newcycling®. predstavuje proces separácie s využitím rozpúšťadiel, ktorý umožňuje získať materiál aj recykláciou komplexných viacvrstvových ako aj zmiešaných plastových odpadov.

Skupina MOL a APK AG strategicky spolupracujú na recyklácii plastov. Obidve strany skúmajú možnosť vybudovania moderného recyklačného závodu založeného na technológii Newcycling® v rámci hlavného regiónu skupiny MOL.

 


 

Akvizícia spoločnosti ReMat Zrt, poprednej spoločnosti v oblasti recyklácie plastov v Maďarsku

Skupina MOL kúpila spoločnosť ReMat Zrt, poprednú spoločnosť zaoberajúcu sa recykláciou plastov v Maďarsku. Ročná spracovateľská kapacita spoločnosti je 25 000 ton, zamestnáva takmer 200 zamestnancov, výrobné závody má v Tiszaújvárosi a Rakamazone a logistické centrum v Bratislave. Akvizícia spoločnosti ReMat zapadá do portfólia Skupiny MOL a je v súlade s cieľom Skupiny stať sa kľúčovým hráčom nízkouhlíkového obehového hospodárstva v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť ReMat je lídrom maďarského trhu v oblasti recyklácie plastov s využitím plastového odpadu z komunálnych a priemyselných zdrojov. Jej portfólio zahŕňa široký výber polyetylénového a polypropylénového regranalátu a iných produktov podľa individuálnych potrieb zákazníkov. Spoločnosť ReMat disponuje automatickým selekčným systémom, čistiacimi a regranulačnými zariadeniami od popredných výrobcov, ktoré dokážu spracovať až 25 000 ton odpadu ročne. Vďaka tejto akvizícii bude Skupina MOL schopná vyvíjať prvomateriály a recyklované produkty na mieru, a uspokojiť tak neustále sa zvyšujúci dopyt svojich zákazníkov po recyklovaných materiáloch.

„Od nášho založenia sme prešli dlhú cestu a sme neuveriteľne hrdí na to, že sme v Maďarsku priekopníkmi v oblasti recyklácie plastov. Počas uplynulých dvoch desaťročí sme investovali do najmodernejších zariadení a neustále rozširovali naše spracovateľské kapacity, aby sme boli schopní podporiť záväzky Maďarska voči Európskej únii v oblasti recyklácie plastov. Spojenie so Skupinou MOL sme prijali s nadšením a tešíme sa na ďalší rast tohto atraktívneho odvetvia,“ hovorí László Olasz, generálny riaditeľ spoločnosti ReMat.