Naše hlavné investície

PROJEKT VÝROBY POLYOLOV

KOMPAUNDÁCIE PLASTOV

RECYKLÁCIE PLASTOV


PROJEKT VÝROBY POLYOLOV

Najväčšia organická investícia v histórii Skupiny MOL

Spoločnosť MOL Petrochemicals expanduje výstavbou nového komplexu na výrobu polyolov, ktorý je jedinečný v tomto regióne.

Táto investícia, ktorá sa realizuje v meste Tiszaújváros vo výške 1,2 miliardy EUR, je najväčšou a jedinou organickou investíciou v histórii Skupiny MOL. Pri výrobe tohto všestranného materiálu sa v závode budú využívať najpokročilejšie, najbezpečnejšie a najekologickejšie technológie, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu.

Polyol je inovatívny a veľmi vyhľadávaný chemický produkt, dopyt po ktorom bude neustále rásť aj v nadchádzajúcich desaťročiach. Je základnou zložkou polyuretánu, polyméru využívaného v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane stavebníctva, zatepľovania, výroby nábytku, automobilového priemyslu ako aj odevného priemyslu. Výroba polyolov začne o niekoľko rokov.

Skupina MOL sa tým pádom stane prvou spoločnosťou v regióne strednej a východnej Európy s plne integrovaným hodnotovým reťazcom od ťažby ropy až po výrobu polyolov.

Komplex na výrobu polyolov bude jednou z vlajkových investícií v rámci stratégie Skupiny MOL 2030 Enter Tomorrow, čím sa Skupina MOL transformuje z oblasti palív na oblasť chemikálií a stane sa tak prvou voľbou investorov a zákazníkov. Posilňuje to náš záväzok a príspevok k rastu maďarského hospodárstva.

 

 

Projekt v číslach

 • Výstavba závodu v hodnote 1,2 miliardy EUR začala v roku 2018 a spoločnosť thyssenkrupp ju ukončí v roku 2021.
 • Kapacita komplexu dosiahne ročne 200 000 TON
 • Petrochemický komplex bude automatizovaný a budú v ňom zavedené najmodernejšie technológie, zároveň tu nájde uplatnenie 200 KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKOV.
 • Skupina MOL preinvestuje do roku 2030 4,5 miliardy USD do rozvoja petrochemického odvetvia v regióne.
 • Maďarská vláda podporila projekt sumou 131 miliónov EUR.

 

Hodnotový reťazec

 

 


NÁRODNÝ ÚRAD PRE VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE - PROJEKT REALIZOVANÝ Z FONDU NVVI

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00136

Skupina MOL zahájila výskum a vývoj polyolov Cieľom projektu výskumu a vývoja polyolov je vývoj produktov z polyéterických polyolov, pomocou ktorých Skupina MOL dokáže posilniť svoju budúcu pozíciu a konkurencieschopnosť na trhu s polyuretánovými surovinami.

Názov prijímateľa: MOL Maďarská ropná a plynárenská verejná akciová spoločnosť

Názov projektu: Výskum a vývoj produktov z polyéterických polyolov s trhovým potenciálom (Projekt Polyol V+V)

Výška zazmluvnenej dotácie: 483 269 279 Forintov.

 • Miera dotácie (v %): 47,76 %
 • Plánovaný termín ukončenia projektu: 31. 07. 2022
 • Identifikačné číslo projektu: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00136
Charakteristika projektu:

Jedným z cieľov Stratégie MOL 2030 je zabezpečiť, aby petrochemické odvetvie v čoraz väčšej miere prispievalo k hospodárskemu výsledku celej Skupiny. Preto MOL v Tiszaújvárosi vybuduje komplex na výrobu polyolov v hodnote 1,2 miliardy eur. V tejto súvislosti MOL zaháji projekt výskumu a vývoja (V+V) polyolov. Pre úspešné prevádzkovanie plánovaného komplexu na výrobu polyolov je nevyhnutný aj vývoj produktov s trhovým potenciálom, ktoré dokážu uspokojiť požiadavky zákazníkov, čo bude predmetom projektu Polyol V+V.

V rámci projektu Polyol V+V sa vyvinie minimálne 10 polyolov, ktoré majú na základe predbežných prieskumov silný trhový potenciál a v porovnaní s podobnými konkurujúcimi produktmi lepšie vlastnosti, a to pomocou modernej technológie, ktorá sa v oblasti polyolov považuje za priekopnícku. Tieto produkty sa začnú vyrábať a uvádzať na trh po tom, ako sa komplex na výrobu polyolov v Tiszaújvárosi uvedie do prevádzky.

Trh polyéterických polyolov sa v globálnom aj stredoeurópskom kontexte dynamicky rozvíja, v celosvetovom meradle sa do roku 2025 predpokladá ročný nárast dopytu o 3,4 %, a na základe trhových prognóz bude tento nárast pretrvávať aj v dlhodobom horizonte. Hlavnou hybnou silou rastu je skutočnosť, že polyoly sú jednou z hlavných surovín na výrobu polyuretánov, ktoré patria medzi najviac používané plasty. Veľké množstvo polyuretánov sa používa napríklad v automobilovom priemysle, baliacom priemysle, stavebníctve alebo v sektore produktov a služieb dennej spotreby, a preto koncovými spotrebiteľmi produktov chemického priemyslu vyvinutých v rámci projektu budú milióny ľudí, ktorí si kúpia produkty vyrobené v týchto odvetviach.


 

AKVIZÍCIA SKUPINY AURORA KUNSTOFFE GmbH – VSTUP DO KOMPAUNDÁCIE PLASTOV

Skupina MOL získala stopercentnou akvizíciou nemeckej spoločnosti Aurora zaoberajúcou sa kompaundáciou recyklovaných plastových zmesí, aj jej hodnotový reťazec pokrývajúci recykláciu plastového odpadu a výrobu udržateľných plastových kompozitov.

Skupina MOL v roku 2019 dokončila akvizíciu spoločnosti Aurora Kunststoffe GmbH. Po úspešnom uzavretí obchodu Skupina MOL posilnila svoju pozíciu dodávateľa v automobilovom priemysle a rozšírila svoje portfólio o udržateľné plastové zmesi na báze recyklovaných materiálov. Táto akvizícia je súčasťou stratégie Skupiny MOL Enter Tomorrow 2030, ktorá prinesie prechod od tradičného obchodného modelu založeného na palivách smerom k portfóliu petrochemických produktov s vyššou pridanou hodnotou.

plastic_compound_map_enAurora svojimi inovatívnymi produktmi dokonale dopĺňa súčasné petrochemické portfólio Skupiny MOL a tiež prispieva k dosiahnutiu cieľov udržateľnosti. Spoločnosť Aurora má výrobné závody umiestnené v blízkosti automobilovej výroby v Bádensku-Württembersku a jej obchodný model je založený na recyklácii plastov s uzavretým reťazcom closed loop. Aurora zbiera priemyselný plastový odpad, recykluje ho a potom vylepšuje vlastnosti materiálu na kvalitný plast, ktorý vyhovuje požiadavkám zákazníkov v automobilovom ako aj v inom priemyselnom odvetví s vysokými štandardmi kvality. Skupina MOL je odhodlaná aj naďalej rozvíjať tento svoj obchodný model v strednej a východnej Európe. Spojením skúseností Skupiny MOL a výnimočného know-how spoločnosti Aurora v oblasti recyklácie bude Skupina MOL naďalej podporovať obehové hospodárstvo.

Spoločný vývoj Aurory a MOL Petrochemical Product Development dosiahol v roku 2020 už aj niektoré svoje míľniky. Komerčne dostupnými sa stali prvé polypropylénové kompaundy vystužené sklenenými vláknami a plnené mastencom, ktoré boli vyvinuté pre automobilové aplikácie a otestované v závode Aurora v Neuensteine. V príprave sú ďalšie nové produkty, ako napríklad sklom a mastencom plnené polypropylény s obsahom post industriálneho recyklátu (PIR) a recyklátu z komunálneho odpadu (PCR). Počas roku 2021 bude vývoj receptúr pokračovať v úzkej spolupráci medzi spoločnosťou Aurora, Skupinou MOL, výrobcami OEM a automobilovými TIER spoločnosťami, a to s cieľom rozšírenia nášho existujúceho portfólia aj o niektoré ďalšie špeciálne a vysoko výkonné materiály. V tomto štádiu vývoja sa pomocou flexibilných a najmodernejších zariadení v Aurore vyrobia všetky zákaznícke vzorky ako aj prvé komerčné množstvá produktov.

Skupina MOL je odhodlaná ďalej rozvíjať svoje obchodné aktivity v oblasti kompaundácie založených na báze primárnych polypropylénových granulátov Skupiny MOL a rôznorodého portfólia založeného na recyklátoch spoločnosti Aurora.

Ďalšie informácie nájdete na:

Web: www.aurora-kunststoffe.de
Kontakty:
Thomas Raetzsch (t.raetzsch@aurora-kunststoffe.de)

 


 

STRATEGICKÉ PARTNERSTVO S APK AG - VSTUP DO RECYKLÁCIE PLASTOV

Skupina MOL ako spoločnosť s trvalo udržateľným rozvojom, ktorá vždy sleduje najnovšie trendy na trhu a prispôsobuje sa požiadavkám zákazníkov, v posledných rokoch zvýšila svoju aktivitu v oblasti recyklácie plastov. Výsledkom tohto úsilia bolo, že v roku 2018 nadviazala strategické partnerstvo s nemeckou spoločnosťou APK AG v oblasti recyklácie plastov.

Spoločnosť APK AG so sídlom v nemeckom Merseburgu (neďaleko Lipska) bola založená v roku 2008. Prvým krokom strategickej spolupráce skupiny MOL bola podpora dokončenia mechanickej kompletnosti recyklačného závodu 8 kt Newcycling® APK v Merseburgu. Závod je pilotným projektom s inovatívnym recyklačným procesom Newcycling®. Technológia Newcycling®. predstavuje proces separácie s využitím rozpúšťadiel, ktorý umožňuje získať materiál aj recykláciou komplexných viacvrstvových ako aj zmiešaných plastových odpadov.

Skupina MOL a APK AG strategicky spolupracujú na recyklácii plastov. Obidve strany skúmajú možnosť vybudovania moderného recyklačného závodu založeného na technológii Newcycling® v rámci hlavného regiónu skupiny MOL.

 


 

Akvizícia spoločnosti ReMat Zrt, poprednej spoločnosti v oblasti recyklácie plastov v Maďarsku

Skupina MOL kúpila spoločnosť ReMat Zrt, poprednú spoločnosť zaoberajúcu sa recykláciou plastov v Maďarsku. Ročná spracovateľská kapacita spoločnosti je 25 000 ton, zamestnáva takmer 200 zamestnancov, výrobné závody má v Tiszaújvárosi a Rakamazone a logistické centrum v Bratislave. Akvizícia spoločnosti ReMat zapadá do portfólia Skupiny MOL a je v súlade s cieľom Skupiny stať sa kľúčovým hráčom nízkouhlíkového obehového hospodárstva v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť ReMat je lídrom maďarského trhu v oblasti recyklácie plastov s využitím plastového odpadu z komunálnych a priemyselných zdrojov. Jej portfólio zahŕňa široký výber polyetylénového a polypropylénového regranalátu a iných produktov podľa individuálnych potrieb zákazníkov. Spoločnosť ReMat disponuje automatickým selekčným systémom, čistiacimi a regranulačnými zariadeniami od popredných výrobcov, ktoré dokážu spracovať až 25 000 ton odpadu ročne. Vďaka tejto akvizícii bude Skupina MOL schopná vyvíjať prvomateriály a recyklované produkty na mieru, a uspokojiť tak neustále sa zvyšujúci dopyt svojich zákazníkov po recyklovaných materiáloch.

„Od nášho založenia sme prešli dlhú cestu a sme neuveriteľne hrdí na to, že sme v Maďarsku priekopníkmi v oblasti recyklácie plastov. Počas uplynulých dvoch desaťročí sme investovali do najmodernejších zariadení a neustále rozširovali naše spracovateľské kapacity, aby sme boli schopní podporiť záväzky Maďarska voči Európskej únii v oblasti recyklácie plastov. Spojenie so Skupinou MOL sme prijali s nadšením a tešíme sa na ďalší rast tohto atraktívneho odvetvia,“ hovorí László Olasz, generálny riaditeľ spoločnosti ReMat.

×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE
MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Yes, I accept" you accept the cookies required for the essential functionality of the website, for displaying advertisements and analytics. By clicking on "Modify settings", anytime, you can set your updated cookie preferences. Click here to learn more on the cookies used via this website.


×
CUSTOMISE COOKIES USED ON THIS WEBSITE

MOL Nyrt. website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers. By clicking on "Modify settings" you can set your new cookie preferences anytime. Click here to learn more on the cookies used via this website.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Nyrt. , so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy