Spoločné inovácie

Spoločné inovácie

Kontaktujte nás s Vašim inovatívnym nápadom 

R&D (výskum a vývoj) MOL Petchem

 • 13 expertov na polyolefíny (∑ 200 rokov skúseností)
 • 20 rokov skúseností v danom priemyselnom odvetví
 • 700 m2 vedeckých laboratórií

Organizačná štruktúra Downstream R&D

 

Petchem Product Development je v úzskej spolupráci s útvarom Product Stewardship Slovnaft

Útvar je pod odbornou kontrolou tzv. Global Research & Development and Innovation Managera (Manažéra pre globálny výskum, vývoj a inovácie).

Je zodpovedný za vývoj produktov ako aj za posilnenie činností v rámci hodnotového reťazca polyolefínov. Ďalej zodpovedá za zber a analýzu dostupných technických informácií na úrovni Skupiny MOL, ako aj za zohľadňovanie zmien v súvisiacich právnych predpisoch, normách a nariadeniach. Vypracováva pre zákazníkov vyhlásenia o vlastnostiach produktov, ktoré sú v súlade s predpismi a legislatívnymi normami. Iniciuje, podiela sa na vývoji produktov a predpovedá kvalitu produktov pre súčasné a budúce portfólio polyolefínových produktov. Zastupuje záujmy polyolefínovej výroby v medzinárodných a domácich profesijných organizáciách. Na podporu podnikania vedie / realizuje plánovanie vývoja produktov na globálnej úrovni ako aj vývoj aditívnych balíkov a nových receptúr. Riadi rozvojové projekty produktov zamerané na vývoj nových alebo modifikáciu existujúcich polypropylénov TIPPLEN / TATREN ako aj polyetylénov TIPOLEN / BRALEN+ a TIPELIN. Úzko spolupracuje s našimi licenzormi (Grace a LyondellBasell) v oblasti testovania a zavedenia najnovších technológií katalyzátorov. Poskytuje odborné poznatky o kvalite produktov, technické zázemie pre požiadavky zákazníkov, preventívno-nápravné činnosti na zaistenie bezproblémového fungovania hodnotového reťazca polyolefínov (napr. technická podpora nových produktov pri ich uvádzaní na trh, podpora skúšobných testov u zákazníkov). Riadi interné / externé školenia zamerané na rozvoj znalostí (univerzitné vzdelávanie, konferencie, informácie pre zákazníkov a návštevníkov ako aj programy talentov).

Našimi hlavnými partnermi sú:

 • Technická a ekonomická univerzita v Budapešti
 • John Von Neumann univerzita - Kecskemét
 • Norner AS
 • ITC – Inštitút pre testovanie a certifikáciu-Zlín
 • VÚRUP a.s.

Petchem Experiment Center

Útvar prevádzkuje moderné laboratórne meracie zariadenia. Je zaviazaný k neustálemu obnovovaniu laboratórneho vybavenia potrebného pre výskum a vývoj. Naším cieľom je spĺňať požiadavky zákazníkov na vysokej úrovni zahŕňajúc využívanie najnovších kľúčových nástrojov, poskytovanie presnejších výsledkov v priebehu vývoja produktov a skúmanie potrieb zákazníkov.

Petchem Experiment Center používa meracie zariadenia určené na výskum a vývoj pre nasledovné činnosti:

 1. Podpora vývojových a výskumných projektov zameraných s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníkov (poskytovanie vysokokvalitných polyolefínov a konkurenčného produktového portfólia orientovaného na zákazníkov)
 2. Riešenie technických problémov (spracovanie technických otázok, určenie príčin rozdielov v kvalite zaznamenaných s našimi zákazníkmi), ktoré sa týkajú našich polyolefínov
 3. Meranie vlastností polymérov a vstupných surovín podľa potrieb našich zákazníkov (analýza parametrov, porovnávacie skúšky a vyhodnotenie)
 4. Riešenie technických problémov vo výrobných závodoch Skupiny MOL (zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti) s cieľom zlepšiť nepretržitú dodávku vstupných surovín našim zákazníkom.