Petrochemická činnosť skupiny MOL

Petrochemická činnosť skupiny MOL

MOL Group je ropná, plynárenská a petrochemická spoločnosť. Jej INTEGRÁCIA petrochemických aktivít na ropu poskytuje SPOĽAHLIVOSŤ dodávok. Môžeme sa opierať o výhody vyplývajúce z integrácie rafinérie a to zaistené dodávky surovín, robustné finančné zázemie a silná pozícia na regionálnych trhoch, ako aj VYSOKÁ KVALITA výrobkov zaistená NAJMODERNEJŠOU TECHNOLÓGIOU.

Naším cieľom je stať sa PRVOU VOĽBOU pre partnerov v kľúčových regiónoch využitím výhody našej geografickej polohy ako aj konkurencieschopného produktového portfólia vysoko kvalitných polyolefínov. Ponúkame RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU pre našich partnerov, ktoré prispievajú k budovaniu ÚSPEŠNÉHO VZŤAHU.

Kladieme dôraz a investujeme najmä do PREVÁDZKOVEJ DOKONALOSTI, ako aj pravidelného udržiavania našich strojov a majetku s cieľom zabezpečiť hladkú prevádzku a zníženie rizika vzniku nepredvídateľných udalostí spôsobených vyššou mocou.

Na dosiahnutie vedúceho postavenia na trhu v oblasti ÚZKYCH VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI, je pre nás kľúčovou hodnotou VYSOKÁ KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB. Na podporu naplnenia tohto cieľa prevádzkujeme niekoľko obchodných zastúpení po celej Európe: v Maďarsku, na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Rumunsku, Chorvátsku a aj na Ukrajine.

Tiež by Vás mohlo zaujímať