Hírek

TIPELIN 3100J és TIPELIN 3110J – továbbfejlesztett típusaink alapanyag költség csökkentési lehetőségekkel

A TIPELIN 3100J és TIPELIN 3110J továbbfejlesztett HDPE fröccsöntési és sajtolási típusainkat kupakok és záróelemek gyártására fejlesztettük, szénsavas italok tárolására használt palackokhoz.

TIPELIN 3100J és TIPELIN 3110J – továbbfejlesztett típusaink alapanyag költség csökkentési lehetőségekkel

FŐ ELŐNYÖK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA:

  • A kiegyensúlyozott ESCR-rel párosuló kedvező folyási képesség nagyobb gyártási sebességet, és ezáltal energia megtakarítást eredményez
  • Magas OIT érték a hosszú távú stabilitás és újrahasznosíthatóság érdekében
  • A csúsztató és érzékszervi (organoleptikus) tulajdonságok tökéletes egyensúlya

FŐBB ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

  • Kupakok és záróelemek szénsavas üdítő italok és ásványvizek tárolásához
  • Kupakok gyümölcslevek tárolásához
  • Műszaki alkatrészek

 

 

 
 
 
©2018 MOL-csoport. Amennyiben a felhasználó jogosult a jelen dokumentumot közzétenni és terjeszteni, ezt a szerzői joggal védett anyagot csak változatlan és teljes formában továbbíthatja, oszthatja meg másokkal, illetve készíthet fénymásolatot róla, beleértve a fejlécet, láblécet, jognyilatkozatot és egyéb adatokat is. A dokumentumot honlapra bemásolni tilos. A MOL-csoport nem garantálja a tipikus (és egyéb) értékeket. Az elemzést reprezentatív mintán és nem a ténylegesen leszállított terméken végezték. A dokumentumban található tájékoztatás csak akkor vonatkozik a megnevezett termékre vagy anyagokra, ha nincsenek más termékkel vagy anyagokkal kombinálva. Az információt az adott időpontban tudomásunk szerint megbízható adatokra alapoztuk, de sem az információ, sem az ismertetett termékek, anyagok, illetve folyamatok kereskedelmi értékéért, adott célra való használhatóságáért, alkalmasságáért, megbízhatóságáért vagy teljességéért nem vállalunk sem kifejezett, sem vélelmezett felelősséget, jótállást vagy egyéb garanciát. A felhasználó a termék vagy anyag, illetve eljárás használatával kapcsolatos döntéseiért saját érdekkörén belül kizárólagos felelősséggel tartozik. Semmilyen, a jelen dokumentumban található információ bárki által történt használatából vagy felhasználásából származó közvetlen vagy közvetett veszteségért, kárért, sérülésért nem vállalunk felelősséget. Egyetlen terméket vagy eljárást sem részesítünk előnyben, és kifejezetten elutasítunk minden ezzel ellentétes feltételezést. A „mi”, a „MOL”, vagy „MOL-csoport” kifejezéseket csak az egyszerűség kedvéért használjuk, ezek vonatkozhatnak egy vagy több MOL tagvállalatra, illetve közvetetten vagy közvetlenül MOL ellenőrzés alatt álló cégre is. Az anyagban használt MOL-csoport elnevezés, a MOL-csoport logója és egyéb termék nevek – ha nincsenek másként jelölve – a MOL Nyrt. vagy a Slovnaft a.s. tulajdonát képezik.

Letölthető Fact sheet

Ami még érdekelheti