Hírek

A TOVÁBBFEJLESZTETT TATREN IM 100 85 RÖVIDEBB FRÖCCSÖNTÉSI CIKLUSIDŐT BIZTOSÍT

A MOL csoport legutóbbi termékfejlesztése során a TATREN IM 100 85 új adalékrendszerének köszönhetően megnöveltük a kristályosodási hőmérsékletet és könnyebbé tettük a termék szerszám leválasztást. A nagy folyóképességgel kombinálva ezek a fejlesztések alkalmassá teszik a terméket nagysebességű fröccsöntéssel készült vékonyfalú termékek gyártására.

A TOVÁBBFEJLESZTETT TATREN IM 100 85 RÖVIDEBB FRÖCCSÖNTÉSI CIKLUSIDŐT BIZTOSÍT

FŐ ELŐNYÖK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA:

 • Rövidebb ciklusidő a megnövelt kristályosodási hőmérsékletnek (Tc) köszönhetően
 • 10%-al több darab fröccsönthető óránként a szerszámba az előző verziójú IM 100 85*-höz viszonyítva
 • Könnyebb szerszám leválasztás
 • Az egyenletes zsugorodás és a csökkentett vetemedési hajlam nagyobb feldolgozási biztonságot nyújt
 • Kiváló organolaptikus tulajdonság a magas piaci elvárásoknak megfelelően
 • Nem ftalátos katalizátorral gyártott

* függ a gép típusától valamint a késztermék alakjától és méretétől

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

 • Merev és vékonyfalú csomagolóanyagok
 • Kis űrtartalmú vödrök (pl. 0,5 l)
 • Kupakok és záróelemek
 • Háztartási termékek
 • Kerti eszközök
 • Vödrök, tálcák, fedelek

 

©2018 MOL-csoport. Amennyiben a felhasználó jogosult a jelen dokumentumot közzétenni és terjeszteni, ezt a szerzői joggal védett anyagot csak változatlan és teljes formában továbbíthatja, oszthatja meg másokkal, illetve készíthet fénymásolatot róla, beleértve a fejlécet, láblécet, jognyilatkozatot és egyéb adatokat is. A dokumentumot honlapra bemásolni tilos. A MOL-csoport nem garantálja a tipikus (és egyéb) értékeket. Az elemzést reprezentatív mintán és nem a ténylegesen leszállított terméken végezték. A dokumentumban található tájékoztatás csak akkor vonatkozik a megnevezett termékre vagy anyagokra, ha nincsenek más termékkel vagy anyagokkal kombinálva. Az információt az adott időpontban tudomásunk szerint megbízható adatokra alapoztuk, de sem az információ, sem az ismertetett termékek, anyagok, illetve folyamatok kereskedelmi értékéért, adott célra való használhatóságáért, alkalmasságáért, megbízhatóságáért vagy teljességéért nem vállalunk sem kifejezett, sem vélelmezett felelősséget, jótállást vagy egyéb garanciát. A felhasználó a termék vagy anyag, illetve eljárás használatával kapcsolatos döntéseiért saját érdekkörén belül kizárólagos felelősséggel tartozik. Semmilyen, a jelen dokumentumban található információ bárki által történt használatából vagy felhasználásából származó közvetlen vagy közvetett veszteségért, kárért, sérülésért nem vállalunk felelősséget. Egyetlen terméket vagy eljárást sem részesítünk előnyben, és kifejezetten elutasítunk minden ezzel ellentétes feltételezést. A „mi”, a „MOL”, vagy „MOL-csoport” kifejezéseket csak az egyszerűség kedvéért használjuk, ezek vonatkozhatnak egy vagy több MOL tagvállalatra, illetve közvetetten vagy közvetlenül MOL ellenőrzés alatt álló cégre is. Az anyagban használt MOL-csoport elnevezés, a MOL-csoport logója és egyéb termék nevek – ha nincsenek másként jelölve – a MOL Nyrt. vagy a Slovnaft a.s. tulajdonát képezik.
 

Letölthető Fact sheet

Ami még érdekelheti