Naše najvýznamnejšie projekty

Naše najvýznamnejšie projekty

Projekt Polyol

Skupina MOL (Hungarian Oil and Gas Public Limited Company) plánuje výstavbu nového priemyselného komplexu skladajúceho sa z výrobných jednotiek HP-PO s kapacitiou výroby 200 kt /rok pozostávajúcich z niekoľkých výrobných liniek umožňujúcich vyrábať polyéterické polyoly a propylénglykoly.

Skupina MOL sa tak stane

  • jediným plne integrovaným výrobcom polyolu v strednej a východnej Európe a tretím plne integrovaným výrobcom v Európe
  • najväčším výrobcom polyolu a popylénglykolu v strednej a východnej Európe
  • strategickým partnerom výrobcov polyuretánu v Európe, ktorý bude stavať na plne integrovanom hodnotovom reťazci
  • bude disponovať energeticky účinnou technológiou HP-PO patriacou medzi  najmodernejšou v Európe

Stav projektu polyolu - SPOLUPRÁCA S PARTNERMI SVETOVEJ TRIEDY

Čo už bolo dosiahnuté?

  • Podpísanie hlavných licenčných zmlúv na HP-PO technológiu umožňujúcu vyrábať propylénoxid a jeho následnú konverciu na polyéterické polyoly a propylénglykoly
  • Výber spoločnosť Fluor Corporation ako konzultanta projektového manžmentu pre pre fázy FEED, obstarávanie a realizácie projektu
  • Rozhodnutia o lokalizácii výrobného závodu v meste Tiszaújváros
  • Zmluva o projektovaní, obstarávaní a výstavbe s Thyssenkrupp Industrial Solutions AG bola podpísaná 6. septembra